Blog Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru sedința Consiliului raional din 19 martie 2020

2.1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019

2.2. Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.1 din 24.01.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020”

 

2.4 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice pentru anul 2020

2.5 Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020

2.6 Cu privire la activitatea IMSP „Spitalul raional Ștefan Vodă” și IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă”

2.7 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.5 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanță”

2.8 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova

2.9 Cu privire la rezilierea contractului de comodat încheiat cu Direcția raională sanitar-veterinară și pentru siguranța produselor de origine animală din raionul Ștefan Vodă

2.10 Cu privire la rezilierea contractului de comodat încheiat cu Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă

2.11 Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică ANSA

2.12 Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică unității administrtiv-teritoriale din s. Tudora

2.13 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2020-2025

2.14 Cu privire la instituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic, a raionului Ștefan Vodă

2.15 Cu privire la demisia din funcția de șef al direcției agricultură și alimentație

2.16 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanță de judecată

2.17 Cu privire la modificarea deciziei nr. 6.3 din 26.11.2019 „Cu privință la componența nominală a comisielor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă”

2.18 Cu privire la executarea atribuțiilor de serviciu în lipsa secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă