Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 14 decembrie 2017

7.1 Cu privire la modul de executare al deciziilor Consiliului raional

7.4 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017

7.5 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018

7.8 Cu privire la primirea unor bunuri în proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

7.9 Cu privire la delimitarea unui teren proprietate publică a raionului Ștefan Vodă

7.10 Cu privire la organizarea și efectuarea evidenței militare în raionul Ștefan Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul nașterii 2002

7.11 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2018

7.12 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

7.13 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ștefan Vodă pentru semestrul I al anului 2018