Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 13 decembrie 2018

6.2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018

6.3 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.3 din 19.07.2018 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2018”

6.5 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019

6.6. Cu privire la demisia din funcție

6.7 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului la funcția vacantă de manager al centrelor de asistență socială din subordinea DASPF

6.8 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice

6.9 Cu privire la transmiterea unui bun proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

6.10 Cu privire la abrogarea unei decizii

6.11 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea CR pentru anul 2019

6.12 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

6.13 Cu privire la acordul CR de a primi în proprietatea publică a statului a unor bunuri

6.14 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

6.15 Cu privire la premiere