Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 1 martie 2018

1.1 Cu privire la activitatea unor servicii publice din subordinea CR pentru anul 2017

1.2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017

1.3 Cu privire la modificarea deciziei nr. 7.5 din 114.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018”

1.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2018

1.5 Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei de vara 2018

1.6 Cu priire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2018

1.7 C u privire la stabilirea treptelor de salarizare și gradelor de calificare unor funcționari publici

1.8 Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP Centrul de sănătate Olănești

1.9 cu priviire la aprobarea statelor de personal IMSP

1.10 Cu privire la permiterea cumulării de funcții personalului de conducere a instituțiilor medico-sanitare publice

1.11 Сu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate

1.13 Cu privire la aprobarea Planului anticorupție pentru anii 2018-2020

1.14 Cu privire la aprobarea Codului de conduită al funcționarului public și altor angajați din cadrul CR

1.15 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.12 din 02.03.2017

1.16 Cu privire la modificarea deciziei 2.19 din 22.05.2014 cu privire la instituirea festivalului -concurs cu genericul „Pe urmele Primadonei Maria Bieșu”

1.17 Cu privire la modificarea deciziei 5.14 din 11.12.2014 cu privire la vânzarea prin licitația publică a unui mijloc de transport

1.18 Cu pivire la modificarea deciziei nr. 5.2 din 03 iulie 2015

1.19 Cu privire la primire în proprietate publică a CR a unui bun imobil

1.20 Cu privire la stabilirea premiului anual