Anunțuri Noutăți Proiecte de decizii

Proiecte de decizii prezentate pentru consultări publice

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizii care vor fi examinate la ședința Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 13 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă.

Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ștefan Vodă Ștefan Vodă: www.stefan-voda.md compartimentul transparență decizională.

Propunerile referitor la proiectele de decizii supuse consultărilor publice le puteți expedia până la data de 10 octombrie 2022, ora 09:00, la adresa de email: dapstvoda@gmail.com

Părțile  interesate sunt așteptate cu propuneri și sugestii cu privire la proiectele de decizii propuse:

Proiectul deciziei nr. 5/1 din 13 octombrie 2022 Cu privire la modul de executare al deciziilor Consiliului raional; 

Proiectul deciziei 5/2 din 13 octombrie 2022 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului  2022;

Proiectul deciziei 5/3 din 13 octombrie 2022 Cu privire  la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022”

Proiectul deciziei 5/5 din 13 octombrie 2022 Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2022;

Proiectul deciziei nr. 5/6 din 13 octombrie 2022 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ştefan Vodă şi filialele acestora, pentru anul de studii 2022-2023;

Proiectul deciziei nr. 5/7 din 13 octombrie 2022 Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile ale Consiliului raional Ștefan Vodă;

Proiectul deciziei nr. 5/8 din 13 octombrie 2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/18 din 27.09.2018 Cu privire la reorganizarea Centrului pentru copii în situații de risc și Centrul de servicii specializate pentru copii cu dizabilități fizice;

Proiectul deciziei nr. 5/9 din 13 octombrie 2022 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate a direcției cultură, tineret, sport și turism;

Proiectul deciziei nr. 5/10 din 13 octombrie 2022 Cu privire la casarea unui mijloc de transport; 

Proiectul deciziei nr. 5/11 din 13 octombrie 2022 Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Aparatului președintelui raionului;

Proiectul deciziei nr. 5/12 din 13 octombrie 2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare și exploatare a unităților de transport ale Consiliului raional Ștefan Vodă;

Proiectul deciziei nr. 5/13 din 13 octombrie 2022 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025;

Proiectul deciziei nr. 5/14 din 13 octombrie 2022 Cu privire la darea în locațiune a unui spaţiu în incinta clădirii IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă; 

Proiectul deciziei nr. 5/15 din 13 octombrie 2022 Cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui proiect de investiții; 

Proiectul deciziei nr. 5/16 din 13 octombrie 2022 Cu privire la inițierea acțiunilor în vederea creării Platformei industriale multifuncționale «Ștefan Vodă»

Ordinea de zi pentru ședința Consiliului raional Ștefan Vodă din data de 13.10.2022