Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 14 septembrie 2017

4.1.Cu privire la modul de executare al deciziilor Consiliului raional

4.2.Cu privire la activitatea Instituțiilor Medico – Sanitare Publice “Spitalul raional Șefan Vodă”și “Centrul de sănătate Ștefan Vodă”

4.3Cu privirea la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017 – 2018

4.4  Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2017

4.5 Cu privire  la modificarea Deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.2/2 din 14.04.2017 ”Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul  2017”

4.6 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2017

4.7 Cu privire la primirea în gestiunea Consiliului raional Ștefan Vodă a drumurilor publice locale (de interes raional)

4.8 Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Ștefan Ciobanu” din satul Talmaza

4.9 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ general din raionul Ștefan Vodă, pentru anul de studii 2017 – 2018

4.10 Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere

4.11 Cu privire la primirea în proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă a unui mijloc  de transport destinat transportului elevilor

4.12 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire  în școlile de arte din  raionul Ştefan Vodă şi filialele acestora, pentru anul de studii 2017-2018

4.13 Cu privire la modificarea unei decizii

4.14 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020

4.15 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2017-2020

4.16 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate  ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în toamna 2017- iarna 2018, a recruţilor născuţi în anii 1990 /II jumătate/–1999

4.17 Cu privire la numirea în funcția de director al Şcolii de arte „Maria Bieşu” din orașul Ștefan Vodăe

4.18 Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției agricultură și alimentație

4.19 Cu privire la demisia din funcţia de șef al direcției asistență socială și protecția familiei

4.20 Cu privire la delegarea în deplasare de serviciu peste hotarele țării

4.21Cu privire la premiere