Noutăți

Proiect transfrontalier cu privire la renașterea meșteșugurilor autentice populare

 În cadrul ultimei ședințe din 4 august 2020, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea de surse financiare pentru cofinanțarea, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a proiectului transfrontalier „Renașterea meșteșugirilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud în parteneriat cu Asociația Obștească „ART – Meșteșugurile Prutului” din Iași, România.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Bugetul total al proiectul este de 110 430 EUR , dintre care contribuția Uniunii Europene constituie 99 387 EUR. La rândul său, în calitate de beneficiar lider, Agenția de Dezvoltare Regională Sud urmează să asigure participarea sa în cadrul acestei acțiuni cu o contribuție financiară în valoare de 7273 EUR, bani ce urmează a fi alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Proiectul „Renașterea meșteșugurilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă” își propune drept obiectiv îmbunătățirea potențialului turistic al zonei transfrontaliere din regiunea de sud cu o nouă activitate economică legată de meșteșugurile tradiționale, ca modalitate de creștere a veniturilor din activitățile turistice și de păstrare a codului genetic al identității naționale a comunităților din ambele părți ale râului Prut, care au moștenit patrimoniul cultural comun ca urmare a evoluției istorice.

În cadrul acestui proiect urmează să fie realizată cooperarea transfrontalieră sporită între trei instituții din Republica Moldova și România pentru promovarea valorii culturale comune ca atracție turistică pentru transferul între generații a minimum patru moșteniri culturale tradiționale în timpul celor 12 luni de implementare a proiectului.

Cooperarea are drept scop promovarea spiritului asociativ a cel puțin 10 meșteri populari din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova și a 10 meșteri populari din județele Galați și Vaslui (România), cât și promovarea culturii parteneriatului pe lanțul valoric (hoteluri, unități turistice, agenții de turism și alte părți interesate) pentru valorificarea economică a patrimoniului cultural tradițional și creșterea atractivității turistice în zona transfrontalieră.

Printre rezultatele scontate ale acestui proiect se numără cartografierea meșterilor populari autentici existenți în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova și județele Vaslui și Galați din România; evaluarea necesităților de formare și sprijin a acestora și instruirea, pentru susținerea, îmbunătățirea și formarea capacităților antreprenoriale, a cel puțin 20 de meșteșugari cartografiați, dispuși să-și transfere abilitățile și să transmită moștenirea lor culturală tinerei generații; instruirea, în cadrul atelierelor și taberelor de creație organizate în Regiunea de Dezvoltare Sud, a cel puțin 24 de tineri de vârstă adolescentină, concentrată pe însușirea de către aceștia a 4-5 tipuri de meșteșuguri autentice tradiționale; înființarea Asociației Meșterilor Populari din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova ș.a.