Noutăți

Proiect de interes public prioritar, audiat

Cu respectarea măsurilor de securitate și cu suportul informativ veridic și profesionist, ședința din 3 iunie a fost dedicată unui subiect de interes public prioritar și important pentru posteritate: Crearea viitorului Parc Național „Nistrul de Jos”. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” finanțat de Austrian Development Agency și implementat de EcoContact și Societatea Ecologică ”Biotica”.

De menționat că În prealabil, organizațiile non-guvernamentale vizate au inițiat și organizat în comun cu autoritățile administrației publice locale din comunitățile din lunca Nistrului, în perioada trimestrului IV al anului 2019 și I-ul trimestru al anului 2020, consultări publice vizând examinarea propunerii privind acceptarea instituirii în teritoriul administrat (în comun cu alte localități din regiune) a regimului de arie naturală protejată, în cadrul consultărilor participând aleși locali, agenți economici, fermieri, asociațiile obștești, reprezentanți ai serviciilor de profil subordonate Consiliului raional și celor desconcentrate în teritoriu, etc.

Astfel, în incinta liceului teoretic „Ștefan Vodă” din centrul raional, s-a desfășurat audierea publică a proiectului de decizie al Consiliului raional „Cu privire la acceptarea instituirii regimului de arie naturală protejată de importanță națională – Parcul Național „Nistrul de Jos”. La ședință au participat: conducerea raionului Ștefan Vodă, primarii localităților din lunca Nistrului, funcționarii publici din cadrul Consiliului raional, reprezentanții societății civile și ONG-lor de mediu, reprezentanții AO „Biotica”, asociației EcoContact etc.

În debutul ședinței dl Ion Țurcan, moderatorul audierii publice, a oferit cuvântul dlui Vasile Maxim, președintelui raionului. „Prezența în sală a multor tineri este un fapt îmbucurător care ne vorbește clar că există un interes viu față de proiectul în cauză, a menționat președintele raionului. Sperăm cu toții că adoptarea Hotărârii de Guvern privind instituirea regimului de arie naturală protejată de importanță națională Parcul Național „Nistru de Jos” va schimba radical situația în zonă și va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a raionului, totodată va asigura conservarea biodiversității naturale”.

Dl Sergiu Moloman, șeful direcției economie și atragerea investițiilor, a prezentat un raport amplu analizând toate aspectele proiectului. Concluzia finală a fost următoare: „Odată cu instituirea regimului ariei naturale protejate, autoritățile publice locale din regiune vor avea un argument forte, ca în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, să «bată la ușa» donatorilor (și considerăm că merită și vor fi auziți), pentru a le acorda suportul necesar în soluționarea problemelor de alimentare cu apă, construcția rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor reziduale, managementul deșeurilor, sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de utilități conexe cu domeniul turismului, pentru a minimaliza impactul negativ al omului asupra mediului în aria naturală protejată și, respectiv, de ai sprijini în valorificarea noilor oportunități de investiții și de muncă (cu accent pe activități non-agricole) pentru locuitorii din comunitățile incluse în cadrul Parcului Național «Nistrul de Jos».”

Iordanca-Rodica Iordanov, Director Executiv, EcoContact, a accentuat că Asociația EcoContact propune susținerea aprobării deciziei în cauză. Un parc național va fi un teritoriu bine delimitat prin lege, unde se vor respecta anumite reguli pentru a proteja diversitatea biologică. El va fi creat în 13 localități din zonă, miezul fiind pe teritoriul raionului Ștefan Vodă. Dna Iordanov a vorbit despre procedura de creare a parcului, structura lui, Regulamentul de funcționare, importanța creării consiliului de administrare. Este important să se cunoască că crearea parcului nicidecum nu presupune sustragerea de la proprietari a terenurilor, interzicerea accesului populației locale pe terenuri cu excepția unor sectoare mici, care de obicei nu sunt vizitate de populație, a accentuat dna Iordanov. Acțiunile preconizate în proiect vor duce la dezvoltarea infrastructurii în zonă, deoarece accesul la finanțare va fi mai larg. Un impuls va primi dezvoltarea agriculturii ecologice și a turismului rural, a concluzionat dna Iordanov.

În dezbateri au participat dnii Gabriel Mărgineanu, SE BIOTICA, Viorel Miron, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Vladimir Ursu, directorul executiv AO Renașterea Rurală

Astfel, conform proiectului de decizie al Consiliului raional, se prevede acceptarea instituirii regimului de arie naturală protejată de importanță națională, pe suprafața de 39787,99 ha din teritoriul administrativ al raionului Ștefan Vodă, prin fondarea Parcului Național «Nistrul de Jos», cuprinzând următoarele suprafețe ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi: satul Talmaza – 11148,66 ha, satul Popeasca – 3792,0 ha, satul Cioburciu – 6049,0 ha, comuna Răscăieți – 4288,0 ha, comuna Purcari – 4262,62 ha, satul Olănești – 3453,0 ha, satul Crocmaz – 510,0 ha, satul Tudora – 2446,0 ha, satul Palanca – 3838,71 ha. Este important că suprafețele indicate sunt extrase din deciziile aprobate de consiliile locale.

Următorul pas care va fi decisiv la nivel local – aprobarea deciziei de Consiliul raional care se va desfășura la 12 iunie.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”