Noutăți

Prohibiție a pescuitului

Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă intervine spre informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra prevederilor art. 36 şi 40, alin. (2) a Legii nr. 149-XVI din 08 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, ordinului Ministerului Mediului nr. 42 din 25.03.2016 privind stabilirea perioadelor de prohibiţie. Astfel, pentru pescuitul sportiv şi de amator al tuturor speciilor de peşti şi dobândirea moluştelor, crustaceelor şi altor organisme acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale de pe teritoriul raionului Ştefan Vodă, au fost stabilite termenele şi suprafeţele acvatice de interzicere a pescuitului, după cum urmează:

1) Timp de 70 de zile consecutive, de la 1 aprilie până la 09 iunie, inclusiv:

  1. a) în fluviul Nistru pe sectorul de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca şi braţul Turunciuc;
  2. b) în obiectivele acvatice piscicole, altele decât cele atribuite pentru activităţi în domeniul pisciculturii, cu excepţia măsurilor tehnologice piscicole.

În scopul asigurării controlului riguros asupra prohibiţiei, condiţiilor pentru reproducerea naturală a peştelui în bazinele piscicole din ţară, precum şi întru prevenirea şi contracararea braconajului şi pescuitului ilicit pentru perioada anului 2016, organele şi instituţiile abilitate, sistematic vor desfăşura razii şi alte acţiuni de prevenire.

Important! În cazul în care aţi luat cunoştinţă despre careva informaţii privind pescuitul ilicit sau alte acţiuni ilegale, apelaţi imediat linia de telefonie 902 sau informaţi ofiţerul de sector din localitate.

Roman CRACIUN,

inspector principal al Serviciului prevenire al Secţiei securitate publică

a IP Ştefan Vodă,  locotenent major de poliţie