Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Programul USAID-IREX «Comunitatea Mea» anunță Runda a 4-a de selectare a comunităților care vor deveni partenere ale programului din 2023

Programul Comunitatea Mea, finanțat de agenția USAID și implementat în Moldova de organizația internațională IREX, anunță Runda a 4-a de selectare a comunităților din Republica Moldova care vor deveni partenere ale programului din 2023. Scopul Programului este de a consolida capacitățile autorităților publice locale pentru a asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni.

Pe parcursul derulării programului, comunitățile vor fi implicate în diverse activități ce vor stimula creșterea calității și accesibilității serviciilor publice, implicarea societății civile în guvernarea locală, precum și vor contribui la creșterea veniturilor locale prin implementarea practicilor moderne de management financiar.

De asemenea, autoritățile publice locale care vor demonstra un angajament sporit față de guvernarea deschisă și responsabilă, vor fi invitate să aplice pentru a primi suport în planificarea și implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară, care vor îmbunătăți viața cetățenilor la nivel local.

Criteriile de eligibilitate a comunităților

Comunitățile care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate vor fi selectate pentru a adera la program în 2023:

 1. Numărul populației si diversitatea geografica: 2000 locuitori (conform datelor oficiale la data de 01.01.2022). Localitățile cu o populație mai mică de 2000 de locuitori nu vor putea deveni membrii Programului, însă vor putea beneficia de asistență în mod indirect, ca parte a inițiativelor de cooperare inter-comunitară, care vor fi promovate în cadrul programului Comunitatea Mea. În același timp, Programul Comunitatea Mea se va asigura că primăriile selectate reprezintă diverse tipuri de localități (sate, comune, orașe si municipii) din regiuni geografice diferite ale Republicii Moldova.

 1. Interesul și gradul de deschidere ale APL-ului către asistența tehnică în vederea îmbunătățirii calității serviciilor si proceselor de gestionare a finanțelor publice:

Comunitățile candidate vor trebui sa demonstreze interes si angajament pentru:

 • îmbunătățirea serviciilor comunale, administrative și sociale;
 • îmbunătățirea proceselor de gestionare a finanțelor publice;
 • adoptarea/pilotarea și utilizarea de instrumente sau soluții inovatoare.

 1. Interesul și angajamentul pentru promovarea transparenței decizionale la nivel local și comunicarea cu cetățenii:

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes pentru:

 • creșterea transparenței decizionale și a gradului de răspundere față de cetățeni și societatea civilă;
 • implicarea diferitelor categorii de cetățeni în procesul decizional la nivel local.

 1. Interesul și angajamentul pentru colaborarea cu alte localități, instituții și inițiative din domeniul administrației publice locale:

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes în:

 • colaborarea și schimb de experiență cu alte localități în beneficiul comunității sale;
 • colaborarea cu alte proiecte finanțate de donatori, precum și cu alte inițiative lansate în beneficiul autorităților publice locale.

 1. Nu în ultimul rând, primăriile candidate vor trebui sa demonstreze deschidere și angajament pentru parteneriatul cu Programul Comunitatea Mea în beneficiul comunităților pe care le reprezintă.

Detaliile procesului de aplicare și înregistrarea la concurs sunt aici http://bit.ly/3tAspku

Termenul-limită pentru aplicare – 𝟏𝟖 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐

În caz de neclarități/probleme tehnice la înregistrare, persoanele interesate pot contacta la OfficeCM@irex.org                                                                                                                                                                                                                                                                                   Moloman Sergiu,  șef DEAI