Anunțuri Noutăți

Programul – pilot ”Femei în Afaceri”

Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femeile care planifică să-și inițieze sau să extindă afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare la 3 etape diferite de dezvoltare a afacerii:

 1. Iniţierea afacerii – instruire şi îndrumare pentru femei care planifică să-şi creeze şi să înregistreze propria afacere în următoarele 12 luni de la aplicare.
 2. Afaceri noi create – întreprinderile înregistrate mai puţin de 2 ani, create şi gestionate de femei: investiţii la scară redusă şi suport în dezvoltarea afacerii pentru a reduce riscul de eşec la stadiul incipient şi pregătirea pentru creşterea afacerii.
 3. Companiile în creştere, care sunt active mai mult de 2 ani, create şi gestionate de femei şi planifică creşterea cifrei de afaceri şi/sau numărul angajaţilor în următoarele 18 luni, pentru export şi inovare. Se oferă suport în creştere, investiţii de scară largă pentru extinderea pieţii de desfacere şi promovarea exporturilor, cu suport consultativ.

Criterii de eligibilitate:

Femeie, cetățean al Republicii Moldova;

Intenționează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă în toate sectoarele economiei.

Prioritate în cadrul Programului se va acorda afacerilor create și gestionate de femei:

 1. inovative (produs, proces, organizațional, design) și cu potențial de export;
 2. non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidența criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;
 3. din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului;
 4. din domeniul producerii, tehnologiei informației și comunicații și care oferă servicii/produse companiilor mari;
 5. din zone rurale.

Domeniile neeligibile:

 1. activități fiduciare și de asigurare;
 2. activități fondurilor de investiții;
 3. activității bancare, de micro-finanțare, alte activități financiare;
 4. activități de schimb valutar și de lombardare;
 5. jocurilor de noroc și servicii aferente;
 6. activități din domeniul imobiliar;
 7. comerțul cu amănuntul și cu ridicata;
 8. servicii sau/ și asistență tehnică militară, operațiuni cu produse militare, producerea produselor militare;
 9. importul, producerea și comercializarea alcoolului, a producției alcoolice și/sau a berii;
 10. importul, producerea și comercializarea articolelor din tutun.

În cadrul Componentei ”Suport la inițierea afacerii”, femeile participante vor beneficia de:

 • Instruire antreprenorială;
 • Consultanță la întocmirea planului de afaceri;
 • Îndrumare la demararea afacerii.

Informaţii suplimentare le puteţi obţine la specialiștii Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor, la numerele de telefon: 0(242) 2-20-88, 0(242) 2-30-29