Noutăți

Programul “Infrastructură socială și eficiență energetică” lansat de FISM

În cadrul Cooperării Financiare Germane cu Republica Moldova, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova a gestionat, în perioada 2005 – 2017, un grant în valoare de 9,65 milioane de euro, oferit Republicii Moldova de către Ministerul de Dezvoltare şi Cooperare Economică al Republicii Federale Germania, prin intermediul Băncii pentru Dezvoltare KfW. La 16 martie 2018, a fost lansată cea de-a treia fază a programului în valoare de 2 milioane de euro, „Infrastructură Socială şi Eficienţă Energetică” pentru anul 2018. La eveniment au participat Julia Monar, Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova; Diana Hedrich, manager de proiecte-secția dezvoltare regională și urbană (Europa de Est-Caucaz-Asia Centrală), în cadrul băncii germane KfW, Mircea Eşanu, director executiv al FISM, reprezentanți ai autorităților publice locale.

În acest context, la nivel de raionul Ștefan Vodă a fost organizată o ședință de informare cu reprezentanții Administrațiilor Publice Locale de nivelul I, care pot participa în cadrul concursului respectiv, aceștia fiind informați despre condițiile și oportunitățile programului. La etapa respectivă sunt eligibile 10 localități din raionul nostru, care nu au beneficiat anterior de resurse financiare acordate de Banca Germană KfW și care în cadrul programului ar putea beneficia de până la 75000 Euro, condiție fiind contribuția de 15 % a comunității. Domeniul de intervenție în cadrul apelului lansat cuprinde o arie destul de largă:

 • subproiecte orientate spre asigurarea accesului la servicii sociale îmbunătăţite prin renovarea:
 • grădiniţelor de copii;
 • complexelor educaţionale gimnaziu/şcoală primară – grădiniţă de copii;
 • şcolilor sportive;
 • sălilor sportive în cadrul şcolilor.
 • subproiecte orientate spre asigurarea accesului la servicii social-economice îmbunătăţite prin:
 • extinderea sistemelor de apeduct cu apă potabilă;
 • lucrări de amenajare a zonelor de odihnă în comunitate;
 • amenajarea căilor pietonale de acces;
 • pavarea trotuarelor;
 • iluminarea stradală.

3)  subproiecte orientate spre protecţia mediului ambiant prin:

 • construcţia sistemelor de epurare/taratare a apei;
 • construcţia staţiilor de epurare;
 • desfăşurarea activităţilor de combatere a eroziunii solurilor în teritoriile publice (plantarea arborilor, organizarea teraselor pe pantă, săparea canalelor de drenaj).

4)  subproiecte orientate spre utilizarea eficientă a energiei prin:

 • conservarea energiei termice în clădiri/schimbarea uşilor şi ferestrelor, termoizolarea pereţilor şi tavanelor etc. în clădiri publice sus menționate);
 • promovarea resurselor energetice de alternativă (montarea echipamentului tehnologic de energie renovabilă în clădiri publice sus menționate).

Data limită de recepționare a formularelor de aplicare este 02 mai 2018, la sediul FISM, conform cerințelor stipulate în Ghidul aplicantului.

Adelina BARBĂNEAGRĂ, șef, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor