Anunțuri Noutăți

Programul de pregătire şi perfecţionare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova

Programul prevede un stagiu de o lună de zile în Germania şi este destinat managerilor companiilor moldovenești din orice domeniu al economiei naționale. Fiecare participant beneficiază de asigurare, cazare, alimentare (dejun şi prânz), transport intern. Costurile în Germania sunt finanțate de Ministerul Economiei şi Energiei al Republicii Federative Germania.           

           Scopul programului constă în posibilitatea de a cunoaşte piaţa germană, a stabili legături de afaceri cu firme germane şi a edifica parteneriate pe termen lung, fiind un instrument de promovare în domeniul comerţului extern.

  Activitatea se va desfăşura pe 3 domenii:

  • Training-uri de management;
  • Vizite la întreprinderi;
  • Vizite individuale de afaceri.

Selectarea participanţilor se va face de către o comisie de experți germani, în baza interviului în luna noiembrie al anului 2017.

 Premise obligatorii pentru selectarea candidaţilor sunt:

–  poziţie de manager la întreprindere,

–  studii superioare,

–  experienţă de muncă de minimum 3 ani,

–  vârsta cuprinsă între 25 şi 40 ani,

–  cunoașterea limbii engleze (este un avantaj)

–  interese comerciale bine determinate pentru Germania.

Pentru informaţii suplimentare privind procedura de înscriere şi formularul de aplicare vă puteţi adresa la Direcţia economie şi atragerea investiţiilor la numărul de telefon: 0(242) 2-20-88, 2-20-81, 2-30-29.