Noutăți

Granturi mici pentru cetățeni activi

Programul de granturi mici „Cetăţenii Acționează” susţine activități inovatoare cu impact sporit care răspund necesităților de advocacy sau proiecte de dezvoltare a comunităților. Granturile vor fi acordate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, finanţat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Prin intermediul Programul de granturi mici „Cetățenii Acționează” FHI 360 (Moldova Partnerships for Sustainable Civil Sosiety) susține ONG-urile din toată Republica Moldova pentru a:

 • Reacționa la posibilitățile evidente și oportunitățile apărute cu scopul de a rezolva prompt problemele cetățenilor și/sau grupurilor vulnerabile;
 • Promova anumite schimbări în comunități, printr-o contribuție activă la dezvoltarea acestora;
 • Implementa iniţiative care să asigure o supraveghere adecvată din partea cetăţenilor și activităţi de „supraveghere” cu scopul de a îmbunătăți responsabilitatea și transparența.

Criterii de eligibilitate a solicitanților de grant:

 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați ca ONG-uri în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, în calitate de entități non-profit și să aibă un scop de interes public.
 • Solicitanții nu trebuie să beneficieze de un alt grant FHI 360 în același timp.
 • Solicitanții vor activa conform procedurilor de guvernare transparentă și responsabilă.
 • Solicitanții vor avea experiență relevantă, să demonstreze interes și capacitate.
 • Solicitanții trebuie să posede un plan de parteneriat pe termen lung și un angajament de a coordona activitățile și de a colabora cu alte ONG-uri.

Exemple de activități care pot fi eligibile de a fi desfășurate în cadrul proiectului:

 • Activităţi care răspund necesităţilor evidente ale comunității și care vizează grupul țintă, cum ar fi femei, tineri; sau care afectează domeniul de activitate al organizației dvs., cum ar fi mediul ambiant sau îngrijirea sănătății;
 • Activităţi comunitare care reunesc locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului (concerte, evenimente sportive și altele);
 • Activități care își propun să stimuleze voluntariatul și acţiuni civice în localitățile din Moldova;
 • Activități de cartografiere a necesităților beneficiarilor cu scopul de a identifica problemele din comunitate și capacitățile disponibile din cadrul comunităților pentru a rezolva aceste probleme;
 • Activităţi de supraveghere în vederea monitorizării transparenței autorităților la toate nivelurile;
 • Campanii de advocacy cu implicarea părţilor interesate relevante, stimularea unei interacțiuni eficiente cu autoritățile (la nivel central și local) și mijloacele de informare în masă. Elaborarea unor recomandări de politici pentru probleme de relevanță sectorială sau regională/locală, ca parte a eforturilor de advocacy;
 • Crearea de parteneriate public-private pentru rezolvarea necesităţilor comunității;
 • Activităţi care oferă OSC-urilor și grupurilor de cetăţeni posibilitatea de a utiliza noi tehnologii informaționale (proiecte inovatoare care folosesc reţelele de socializare, internetul, blogurile etc. pentru a implica cetățenii, în special tinerii, în activitatea OSC-urilor, pentru a susține dezbaterea publică etc.);
 • Activităţi care constată probleme și identifică soluții la anumite probleme

Costuri care NU vor fi acoperite

 • Colectare de fonduri
 • Activități antreprenoriale sau comerciale pentru profit
 • Costuri de construcţie
 • Călătorii internaționale
 • Burse pentru persoane care urmează programe de studii
 • Promovarea partidelor politice, cultelor religioase sau intereselor comerciale
 • Activități strict umanitare

Suma grantului : de la 50.000 lei pînă la 190.000 lei. În total la fiecare rundă de finanțare vor fi semnate 10-12 contracte de grant.

Beneficiarii vor fi plătiți la finalizarea activităților legate de etape concrete și la prezentarea unor rezultate specifice.

Durata de implementare a proiectelor: Între trei luni și un an.

Modul de aplicare: Cererile trebuie depuse la MPSCS (Moldova Partnerships for Sustainable Civil Society) personal cu toate anexele necesare și o copie electronică, pe CD, în format Microsoft Word și Excel, la oficiul FHI 360 (Bd. Ștefan cel Mare 202, etajul 7, Chișinău, MD-2004). Sau   expediat prin email (cu scanarea tuturor documentelor) la adresa mpscs@fhi360.org.

Cererile vor fi acceptate în mod continuu și examinate de două ori pe an. Termenele de depunere a propunerilor pentru fiecare rundă sunt:

 •    I-a rundă – 18 noiembrie 2016, ora 16:00.
 •    II-a rundă – 3 aprilie 2017, ora  16:00.

FHI 360 va organiza două conferinţe ale ofertanților, la 26 octombrie 2016 (Cahul) și 28 octombrie 2016 (Bălți), în timpul cărora participanții vor primi informații cu privire la proiect, suportul care va fi acordat și cerințele de participare. Detalii despre locul exact al conferințelor ofertanților vor fi publicate pe site-ul www.fhi360.md

Aplicanții sunt încurajaţi să expedieze întrebări privind procedura depunerii cererii la adresa mpscs@fhi360.org. Sau în adresa domnului Sergiu Busuioc (Manager de Granturi)      e-mail. sbusuioc@fhi360.org , cu o copie către dna Olga Podornicova (Manager Superior Granturi/Monitorizare şi Evaluare) la adresa opodornicova@fhi360.org . Vă rugăm să indicați în titlul mesajului „Programul de granturi mici”. Întrebările, comentariile și solicitările de clarificare nu vor mai fi acceptate după data de 2 noiembrie 2016. Toate întrebările vor fi colectate, iar lista cu răspunsuri va fi publicată pe pagina web www.fhi360.md până la 10 noiembrie 2016

Pentru întrebări și clarități puteți contacta și specialiștii Direcției economie și atragerea investițiilor la numerele de tel. 0242-2-20-81 Sergiu Bulgari, 0242-2-30-29 Adelina Barbăneagră sau puteți scrie la adresa de e-mail. economie.sv@gmail.com.

Informații adiționale despre program, formularul de participare, inclusiv modelul de buget pot fi descărcate accesând următorul link:

http://www.fhi360.md/index.php/ro/component/content/article/523-small-grants-program-citizens-act.html