Noutăți

Programul de dezvoltare antreprenorială, finisat

24 de antreprenoare din Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi au finisat programul de dezvoltare antreprenorială în cadrul Proiectului „Business Academy for Women”.

Pentru informare: Proiectul „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor, inclusiv și ale celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. BAW a fost inițiat în luna februarie curent și are o continuitate de 18 luni. În cadrul proiectului vor fi instruite cu titlu gratuit circa 300 de femei de afaceri din republica. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor. În premieră pentru R. Moldova, în cadrul acestui Proiect este inclusă componenta PLATO inspirată din programul PLATO, care presupune transferul de cunoștințe de la antreprenorii experimentați către antreprenoarele care vor să crească, antreprenorii de succes au posibilitatea de ași împărtăși experiența și secretele reușitelor lor. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (EU), implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB). 

Recent, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a înmânat certificatele de participare antreprenoarelor din diverse domenii economice care au participat la programul de instruire antreprenoarială. Ceremonia a avut loc în incinta Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă.

Pe parcursul a 6 zile de instruire, participantele la proiect au avut posibilitatea să se încredințeze dacă sistemul de management al întreprinderii pe care îl gestionează este unul bun sau necesită perfectări, să concluzioneze dacă costurile care sunt suportate pentru realizarea produselor sau serviciilor sale sunt justificate sau nu, dacă produsele sau serviciile sale răspund așteptărilor clienților, să învețe cum să acceseze noi piețe de desfacere prin asigurarea compatibilității produselor și serviciilor cu cerințele pieții externe. Avantajul programului de instruire constă în abordarea practică a subiectelor cu utilizarea exercițiilor și situațiilor de caz reale din practica cotidiană a mediului de afaceri. Rezultatul unei astfel de instruiri contribuie la dezvoltarea capacităților întreprinderilor gestionate de participantele proiectului și dezvoltarea unei culturi de cooperare între antreprenoare, crearea de rețele locale, regionale și naționale colaborare și susținere între antreprenori.

După finisarea componentei instruire absolventele la program pot participa la concursul planurilor de afaceri unde 10 cele mai bune idei vor fi garantate a câte 6000 EURO pentru dezvoltarea afacerii.

Tatiana CUCLENCO, administrator al IASV