Noutăți

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 866 din  18.12.2015, Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, implementat de ODIMM, a fost prelungit pentru anii 2016-2018.

Obiectivul Programului constă în mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul la finanţare al migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora,  contribuind, totodată,  la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor și crearea unei pârghii pentru introducerea know-how-urilor şi inovaţiilor.

Reamintim că, în cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Acest fapt determină creşterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă ori de a investi remitenţele în crearea şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

Pentru mai multe informații accesați pagina web: www.odimm.md/pare , tel. de contact: 022-225001 sau apelaţi la Direcţia economie şi atragerea investiţiilor, Consiliul raional Ştefan Vodă: tel. de contact: 0242-23029, 0242-22088, sau la adresa de e-mail: economie.sv@gmail.com