Anunțuri Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Programul anual de Granturi 2022

     Direcţia cultură, tineret, sport şi turism informează despre lansarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova a Programului anual de Granturi pentru organizaţiile de tineret, ediţia 2022.

  • În cadrul acestuia se va oferi, în bază de concurs, suport logistic  şi financiar pentru realizarea  iniţiativelor, programelor  şi proiectelor de tineret.
  • La concurs pot participa organizaţiile  necomerciale  de tineret  din localităţi  care desfăşoară proiecte  şi programe  cu impact pentru tineri, dispun de cofinanţare, acorduri  de parteneriat  din partea diferitor  instituţii  şi donatori  locali şi internaţionali şi pot asigura  o contribuţie proprie  de cel puţin  20 la sută din valoarea proiectului.
  • Conform regulamentului concursului, vor putea fi depuse proiecte  cu un buget de 50 000 de lei pentru proiectele locale, 200 000 de lei  pentru proiecte regionale 300 000 de lei pentru  proiectele naţionale.
  • Proiectele înaintate spre finanţare vor avea  o durată maximă  de implimentare  de 7 luni şi trebuie  să înceapă nu mai devreme  de 1 mai şi să se finalizeze nu mai târziu de 30 noiembrie 2022.
  • Dosarul de participare va fi depus în format electronic la adresa de e-mail: grant.tineret@mec.gov.md.

Document Microsoft Word nou (1)