Noutăți Propuneri de proiecte

Program de granturi dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova, implementează în perioada 2018-2021 proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” din resursele financiare ale Uniunii Europene, şi a lansat un concurs de granturi pentru organizațiile societății civile locale.

   Scopul acestui program de granturi este de a oferi suport financiar și tehnic pentru cel puțin 30 OSC-uri de nivel local pentru dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. Serviciile create/extinse în parteneriat cu autoritățile publice urmează să răspundă necesităților identificate ale beneficiarilor. OSC-urile locale sunt încurajate și urmează să stabilească/consolideze parteneriate durabile cu autoritățile publice locale și centrale pentru dezvoltarea participativă a serviciilor.

   Programul este divizat în două loturi:

Lotul 1: Servicii sociale comunitare pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale

Propunerile de proiect eligibile a fi finanțate din acest lot:

  • vor presupune dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor comunitare inovative și/sau diversificarea/extinderea serviciilor prestate la nivel local în scopul sporirii incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
  • vor contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din instituțiile rezidențiale prin prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizarea acestora;

Lotul 2: Servicii sociale comunitare pentru copiii din grupuri vulnerabile

Propunerile de proiect eligibile a fi finanțate din acest lot:

  • vor contribui la sporirea incluziunii sociale, și prevenirii/excluderii instituționalizării copiilor din grupuri vulnerabile.
  • vor presupune dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative și/sau diversificarea/extinderea și prestarea serviciilor destinate copiilor din grupuri vulnerabile, precum: servicii de intervenție timpurie, modele funcționale de educație incluzivă, servicii de suport pentru familii, servicii pentru dezvoltarea abilităților parentale, servicii extra-curriculare, servicii socio-educaționale, sportive și culturale, servicii pentru adolescenți cu anumite probleme de comportament, servicii pentru copiii din sistemul rezidențial pentru a facilita incluziunea lor în comunitate, alte servicii.

   Keystone Moldova va oferi asistență tehnică OSC-urilor interesate să participe la Programul de granturi atât în perioada de desfășurare a competiției, cât și pe parcursul implementării proiectelor.

   Buget: suma totală pentru Programul de granturi constituie 1,500,000 EUR, suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR pentru un grant și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului.

Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate:

  • să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova,
  • să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare,
  • să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub – grantarea nu este acceptată.

         Activitatea propusă în cadrul proiectului va fi implementată în raionul/localitatea unde OSC își desfășoară activitatea.

Durata proiectelor nu poate fi mai mică de 6 luni și nu poate depăși 24 luni.

Proiectele vor putea fi implementate în perioada: 1 decembrie 2018 – 30 noiembrie 2020.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 4 octombrie 2018, ora 16:00. 

   În acest context, Keystone Moldova  organizează sesiuni de informare pentru OSC-urile locale care intenționează să participe la Programul de granturi anunțat de Fundația Soros-Moldova. Sesiunile vor fi organizate în Chișinău, Bălți și Cahul, după cum urmează:

Miercuri, 22 august 2018 – Chișinău.

Joi, 23 august 2018 – Bălți.

Vineri, 24 august 2018 – Cahul.

Pentru a participa la sesiunile de informare, puteţi să confirmați prezența la:  khsima@keystonehumanservices.org sau la numărul de telefon:  0(22) 929411; 0(22) 929198

Cheltuielile de transport public ale participanților vor fi rambursate.

Detalii despre procedura de selectare și depunerea dosarului le puteți găsi accesând următorul link:      http://soros.md/grant/2018-08-14