Blog

PROGNOZĂ  HIDROLOGICĂ 

Conform datelor Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea ploilor, izolat cu averse puternice (15-25 l/m2), Centrul hidrologic prognozează, pe data de 18 august formarea scurgerii intensive pe pante cu risc de inundații locale:

Apa se va scurge în limitele albiei minore.

Administrația Publică Locală, agenții economici, în subordinea căroră se află acumulări de apă, sunt avertizați să atragă atenția la starea barajelor, podurilor căilor de evacuare a apei.

                        Centrul Operativ de Dispecerat Republican al IGSU