Noutăți

Proceduri noi la stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă

În conformitate cu Legea 311 din 30.11.2018 Pentru modificarea Legii 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.283 din 29.05.2019 prin care a fost modificată Hotărârea Guvernului nr.108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, din 1 iulie 2019 se aplică noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Angajatorul va stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă (dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, pe parcursul unui an calendaristic).

Stabilirea indemnizaţiei de către angajator se va efectua în baza certificatului medical în original, pe suport de hârtie, cuantumul lunar al indemnizaţiei plătite din mijloacele financiare ale angajatorului va constitui 75% din salariul mediu al angajatului. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu menţiunea “copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

Casele teritoriale de asigurări sociale vor stabili şi calcula indemnizaţia începând cu a şasea zi de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începând cu prima zi după expirarea a 15 zile cumulative plătite de angajator. De asemenea, casele teritoriale de asigurări sociale vor stabili şi vor calcula indemnizaţiile cauzate de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav – începând cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă. Stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă se efectuează în temeiul informaţiei din certificatul medical, transmise electronic prin intermediul Portalului al certificatelor de concediu medical (angajatul nu se prezintă personal în Oficiul CTAS pentru depunerea cererii).

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se stabilesc, dacă persoana asigurată îndeplineşte următoarele condiţii:

  • Pierde venitul asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi pentru întreaga perioadă a concediului medical (art.2 al.(41) al Legii 289/2004);
  • Confirmă stagiul necesar de cotizare (de cel puţin 3 ani (art.6 al.1 al Legii 289/2004), sau de cel puţin 9 luni din ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat (art.6 al.2 al legii 289/2004)

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va stabili de către casele teritoriale de asigurări sociale, diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare. Este vorba despre 60% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani, 70% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani, iar 90% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Astfel, începând cu 1 iulie 2019, Casa Teritorială de asigurări Sociale Ştefan-Vodă va stabili următoarele indemnizaţii :

– indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;

– indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);

– prestaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă ;

– indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav.

Prestaţiile menţionate se   achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, direct beneficiarilor, prin intermediul instituţiilor financiare care asigură plata salariului sau altor tipuri de prestaţii sociale. În caz dacă beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata indemnizaţiei se va efectua prin oficiul poştal.

Baza de calcul al indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale, în cazul lipsei venitului asigurat în toate cele 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se vor substitui  cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive, imediat premergătoare perioadei de calcul, dar nu mai mult de 36 de luni calendaristice consecutive.

În cazul persoanelor asigurate la care lipseşte baza de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor baza de calcul a constitui 35% din salariu mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.

Amintim că, pentru anul 2019 salariu prognozat constituie 6975 lei (6975 x 35% =2441,25 lei).

Important! Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă se stabileşte, dacă persoana asigurată pierde venitul asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi pentru întreaga perioada a concediului medical. Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă (inclusiv la locul de muncă prin cumul) se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.

Având în vedere că, în stagiul de cotizare se includ perioadele necontributive, reamintim despre importanţa declarării de către angajator  în tabelul nr.3 a dării de seamă IPC 18 a perioadei primelor 5 zile pentru foile de boală, achitate din mijloacele proprii, cu codul categoriei persoanei asigurate 15311, în rubrica 10 se va reflecta suma indemnizaţiei calculate şi achitate din mijloacele angajatorului.

Atenţionăm că angajatorul nu este obligat să declare perioadele în care angajatul se află în concediu de incapacitate de muncă cu achitarea indemnizaţiei de la BASS cu indicare indicelui zero în col.10, deoarece CNAS deţine informaţia despre perioadele respective.

În contextul modificărilor operate în Legea 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale Casa Teritorială de Asigurări Sociale a desfăşurat în perioada 19-26 iulie o serie de seminare de instruire cu contabilii entităţilor economice şi bugetare.

Totodată vă informăm, că în fiecare vinere la ora 11:00 în incinta CTAS (str. Grigore Vieru,8), et.2, bir.203, se desfăşoară mini-seminare instructive cu contabilii pe întrebările sistemului public de asigurări sociale. Pentru participare este necesară înregistrarea prealabilă la numărul de telefon 0242-20014, sau 0242-24496.

Viorica GODIAC, șef CTAS Ştefan-Vodă