Noutăți

Procedura de înregistrare a grupurilor de acțiune locală (GAL), aprobată

Regulamentul privind procedura de examinare a condițiilor de înregistrare a grupurilor de acțiune locală (GAL) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 29 din 21 octombrie 2021 și publicat în Monitorul Oficial din 26 octombrie curent.
Potrivit Regulamentului, MAIA, care este organul central de specialitate, va institui o Comisie de examinare a condițiilor de înregistrare a GAL-urilor formată din 7 membritrei reprezentanți ai MAIA și câte un delegat din partea Agenției Servicii Publice, Rețelei Naționale LEADER, Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale și Congresului Autorităților Locale din Moldova.

Potrivit Regulamentului, membrii Comisiei:

  • examinează acordul de constituire și statutul GAL-ului;
  • analizează strategia de dezvoltare locală a GAL-ului;
  • constată renunțarea tacită a GAL-ului la procedura de examinare a condițiilor de înregistrare a grupurilor de acțiune locală
  • examinează cererile privind înregistrarea, retragerea, revocarea sau anularea deciziei de înregistrare sau de refuz a înregistrării GAL-urilor
  • propun înregistrarea sau refuzul înregistrării, retragerea, revocarea sau anularea deciziei de înregistrare a GAL-urilor.

Cererea privind emiterea deciziei pentru înregistrare, la care se anexează acordul de constituire a GAL-ului, statutul acestuia, strategia de dezvoltare locală și procesul-verbal al ședinței de constituire, se depune de către președintele GAL-ului la sediul organului central de specialitate. Cererea și actele se examinează în baza principiilor esențiale ale Programului LEADER, stipulate în Legea nr.50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală.

Propunerea Comisiei de emitere a deciziei privind înregistrarea sau refuzul înregistrării GAL-ului se consemnează într-un proces verbal, în termen de cinci zile de la desfășurarea ședinței.

După înregistrarea GAL-ului în calitate de persoană juridică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare asigură includerea acestuia în Registrul grupurilor de acțiune locală.

Amintim că, potrivit Legii nr. 50/2021, GAL-ul se constituie în scopul dezvoltării teritoriilor rurale din componența acestuia, inclusiv pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală și poate fi finanțat din: cotizațiile anuale de membru, donații și/sau granturi; subvenții acordate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în cadrul Programului LEADER; dobânzile la mijloacele financiare depuse de GAL în conturi bancare și din mijloacele financiare obținute de GAL pentru serviciile prestate.

SURSA: Monitorul Fiscal