Noutăți

Retrospectiva activității IMSP ”Centrului Sănătate Ștefan Vodă”

 

La 24 ianuarie 2019 s-a desfășurat ședința de dare de seamă în cadrul IMSP ”Centrul de sănătate Ștefan Vodă”. La această ședință a participat conducerea raionului Ștefan Vodă. Conform raportului prezentat de dna Mariana Haret, șefa centrului :

IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă  activează conform Programului Unic  în cadrul Asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Instituţia oferă asistenţă medicală primară gratuită  la nivelul echipei medicului de familie la toată gama de servicii; serviciile specialiştilor şi investigaţiile paraclinice sunt gratuite la trimiterea medicului de familie (MF) persoanelor înscrise pe lista medicului de familie din instituţie.

Obiectivele  principale  ale AMP sunt  sporirea calităţii serviciilor medicale, asigurarea  accesibilităţii la servicii de calitate.

În a. 2018 au fost aprobate 191.25 unități de personal.  La finele a. 2018 au activat 166 persoane fizice, inclusiv 25 medici, medici de familie – 13. De tot medici pensionari 9,36% asistente medicale pensionare 24 /26%/. Deţin categorii de calificare  medicii în proporţie de  100%, asistentele medicale – 90%. Media de vîrstă la medici e 53.8 ani. Pe parcursul a. 2018 nu  s-au eliberat medici și nu  s-au angajat tineri specialişti.

Doar localitatea Răscăieţi este asigurată cu medici  conform normativului .

Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat  total 27 cazuri de TB fiind în scădere față de a. 2017 cu  6 cazuri.Cazuri noi -23 ., inclusiv 1 copil . Incidenţa globală prin TB constituie 72,0 la 100 mii populaţie /2017 – 79,5/, pe raion 64,4 la 100 mii populaţie.

Cazurile noi de TB s-au înregistrat în localităţile: Feşteliţa – 4 cazuri, Cioburciu – 3 cazuri, Răscăieții Vechi, Ermoclia, Slobozia ,Ștefan Vodă, Volintiri – cîte 2 cazuri;  Purcari, Răscăieții  Noi ,Popeasca, Marianca, Semionovca, Ştefăneșt– cîte 1 caz.

Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat  total 27 cazuri de TB fiind în scădere față de a. 2017 cu  6 cazuri.Cazuri noi -23, inclusiv 1 copil. Incidenţa globală prin TB constituie 72,0 la 100 mii populaţie /2017 – 79,5/, pe raion 64,4 la 100 mii populaţie.

Cazurile noi de TB s-au înregistrat în localităţile: Feşteliţa – 4 cazuri, Cioburciu – 3 cazuri, Răscăieții Vechi, Ermoclia, Slobozia ,Ștefan Vodă, Volintiri – cîte 2 cazuri;  Purcari, Răscăieții  Noi ,Popeasca, Marianca, Semionovca, Ştefăneșt– cîte 1 caz.

În cadrul țedinței s-au discutat un șir de chestiuni pentru a îmbunătăți calitatea servciilor medicale acordate cetățenilor. Conducerea raionului a menționat că țin la control problemele din domeniu, însă pentru soluționarea acestora este nevoie de timp. Iar problema   prioritară în medicina de familie  rămîne a fi insuficienţa  de  cadre.

De exemplu pe parcursul anului 2018 în cadrul IMSP ”Centrul de sănătate Ștefan Vodă” au activat 20 medici total, asigurarea 64.4% inclusiv medici de familie – 13, asigurarea 69.7 % , unui medic de familie îi revin 2900 locuitori la 1500 locuitori, normativul pt. a. 2018. De tot medici pensionari 9  sau 45% , asistente medicale pensionare 24 /26%/.   Media de vîrstă la medici e 53.8 ani , a asistentelor medicale – 49.2 ani. Pe parcursul a. 2018 nu  s-au eliberat medici și nu  s-au angajat tineri specialişti .

Nu sunt asigurate cu medici de familie localitățile Feşteliţa, Slobozia, Răscăeţii Noi,  Semionovca, Brezoaia, Alava, Marianca, Popeasca. Insuficient este asigurat cu medici de familie  OMF Ciobruciu,  Ermoclia, Volintiri. Mai simplu – doar  localitatea Răscăieţi este asigurată cu medici  conform normativului .

În OMF Popeasca, ultimii 3 ani se resimte insuficienţa asistentelor medicale .

Nu dispunem de medic radiolog,  pediatru.  În legătură cu insuficienţa acută de MF am fost nevoiţi să micşorăm volumul de deplasări în localităţi.

Este o problemă şi o propunere la CNAM de a repartiza o cotă mai înaltă şi mai diversă pentru SÎP cu includerea tomografiei, în special abdominale, alte investigaţii.

Ne-am dori o  conlucrare mai fructuoasă  cu APL. Se conlucrează bine cu APL din s. Slobozia, Purcari, Ciobruciu, Semionovca, Răscăieţi.  Solicitările noastre de susţinere din partea primăriei se referă la examinarea MRF, donarea de sînge, rezolvarea problemei de spitalizare, consult medical  forţat al unor categorii de pacienţi, suport la alimentaţia copiilor.

Permanentul surmenaj la primire îi oboseşte cronic pe medici, în instituţie persistă o ardere profesională pe parcursul mai multor ani de zile . Probleme în asistența medicală primară sunt foarte  multe. Succesul  depinde de capacitatea medicului de familie de  a comunica  cu  cetăţenii,  cu APL, de capacitatea financiară a pacientului, de propriul interes pentru sănătate, de stilul de viaţă,

de N cetăţeni deserviţi la un medic. Practic toţi medicii activează cu sarcină sporită. Ne străduim la o deservire echitabilă  pentru localităţile cu şi fără medici de familie, e destul de complicat…..

Raportul integral Raport CM din 24.01.19 2017-2018 (1)