Noutăți

Problemele din agricultură discutate la nivel înalt

Recent, în incinta școlii de arte „Maria Bieșu Consiliul raional Ștefan Vodă a organizat și desfășurat o ședință de lucru cu participarea agenților economici din domeniul agricol al raionului. Au răspuns invitației de a lua parte la această întrunire de importanță vitală pentru producători în zi de sărbătoare națională „Limba noastră” înalți demnitari de stat: dl Alexandru Slusari, Vicepreședintele Parlamentului RM, dna Georgeta Mincu, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Eugeniu Moraru, directorul general al Agenției Proprietății Publice. A fost invitat la ședință și dl Sergiu Murahovschi, administratorul Întreprinderii de Stat „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare”. 58 de agenți economici, conducătorii gospodăriilor țărănești au fost motivați de a participa prin problema pusă în discuție la nivel înalt – evaluarea consecințelor calamităților naturale (grindină, secetă, vânturi puternice, ploi abundente) asupra culturilor agricole în raza raionului Ștefan Vodă.

Ședința a fost prezidată de către dl Iurie Moiseev, președintele raionului Ștefan Vodă. Din start, dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a făcut o succintă prezentare a raionului și situației economice, punând accent pe ramura agriculturii și problemele cu care se confruntă producătorii din ramură. În context, vicepreședintele a informat prezența că calamitățile naturale au adus economiei raionului un prejudiciu de 62 mln lei.

Dl Vasile Buzu, directorul executiv „Uniagro-Prim”, a menționat că din anul 2015 raionul nostru n-a vizitat niciun ministru al agriculturii. Problemele care au fost înaintate altor oficialități n-au fost rezolvate, mai mult, n-am primit niciun răspuns. Dl Buzu a abordat un șir de probleme care nu pot să fie rezolvate fără implicarea ministerului și a parlamentului: irigarea, instalație contra grindinei, TVA diferit la culturile agricole, impozit unic etc.

Președintele raionului a completat: „Raionul are potențial mare în irigare, având în vedere apele râului Nistru, însă stațiile sunt vechi, deteriorate. Cerem să nu fie distrus în continuare acest patrimoniu, să fie stopate tăierea țevilor, vânzarea echipamentului și alte lucruri strigătoare la cer. Nici sub o formă nu acceptăm distrugerea rămășiților sistemului de irigare”.

Dna ministru, Georgeta Mincu, a menționat că Ministerul Agriculturii a creat un chestionar care trebuie completat de către fiecare raion, scopul fiind evaluarea stării la sfârșitul perioadei de recoltare pentru a se putea estima paguba reală pe întreaga țară. „Sistemul antigrindină nu funcționează deja de 20 de ani. Pentru rezolvarea problemei au fost preconizate 12 mln lei, dar aprobate doar 6 mln. Sunt instalate cablajele, conteinerele pentru rachete, calculate cheltuielile pentru instalarea lor, dar se așteaptă rectificări la buget. Dar vreau să menționez că sistemele antigrindină nu rezolvă sută la sută problema asigurării recoltei, așteptăm schimbări și în legea cu privire la subvenții. Pentru a rezolva întrebarea cu irigarea, cea mai bună soluție este de a crea asociații a utilizatorilor de apă, prin care se va putea da în primire și restabili sistemul de irigare”, a spus dna Mincu.

Eugeniu Moraru, directorul general al Agenției Proprietății Publice a menționat că se fac acum schimbări în legislație, situația din raion este monitorizată. O problemă majoră este că sunt stațiuni care nu funcționează dar acumulează datorii (salarii etc.). Dumnealui, la fel, a îndemnat agenții economici la crearea asociațiilor și preluarea stațiilor sub control: „Agenția va insista la o strategie în acest sens dar vă îndemnăm să veniți cu propuneri, avem nevoie de viziuni din teritoriu pentru ca mai ușor să se găsească resurse financiare pentru pompe performante, țevi noi. Prezentați un calcul unde este stringent nevoie de irigare apă și pentru ce culturi agricole.”

Președintele a informat despre stația de pompare din satul Talmaza, unde 16 mii ha pot fi irigate.

Participanții la ședință au adresat autorităților statale întrebări concrete, la unele primind răspuns, altele fiind fixate pentru o examinare mai profundă. Ministrul a promis că se va ținea cont și de propunerile expuse de producători agricoli.

În fine, ședința a fost una constructivă și încurajatoare pentru agriculturii raionului care continuă să spere în schimbări benefice la nivel de raion și țară.

Direcția agricultură și alimentație