Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Problemele copiilor aflați în dificultate discutate în comisie

Unul din obiectivele principale de care se preocupă specialiștii Direcției generale asistență socială și protecție a familiei în comun cu autoritățile publice locale de ambele niveluri, este problema generaţiei în creștere, care de fapt constituie viitorul nostru. O atenţie specială necesită copiii aflați în dificultate.
La data de 28 iunie 2022, a avut loc ședința Comisiei de specilaitate.
Membrii Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate au avut de examinat cazurile copiilor separați de părinți. În detaliu a fost discutat fiecare situație în parte, punându-se accentul în mod deosebit pe formele de protecție a copiilor. Inclusiv, s-a discutat despre încetarea plasamentelor din servicii de tip familial și servicii de tip rezidențial.