Noutăți

Problemele agriculturii în dialog deschis

În ziua de 19 octombrie, în vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă au  fost deputații Vladimir Bolea, președintele comisiei parlamentare agricultură și industriei, Ersilia Qatrawi, membu a comisiei parlamentare administrare publică și Viorel Gherciu, ministrul agriculturii și industriei alimentare.

Dna Ersilia Qatrawi a informat despre decizia de a organiza vizita, având în vedere multiplele sesizări din partea autorităților locale, inclusiv a Consiliului raional, cât și a agenților economici referitor la problemele existente în sectorul agricol.

În context, agenda de lucru a  înscris întâlniri cu reprezentanții autoritățile publice locale și cu productătorii agricoli.

În cadrul primei întruniri, problemele domeniului agriculturii, obiectivele, viziunile guvernanților și perspectivele sectorului agricol au fost discutate la întrevederea cu conducerea raionului, primarii localităților, agenții economici, reprezentanții serviciilor din ramură și adiacente.

Două probleme majore și totodată, foarte importante pentru raionul Ștefan Vodă au fost abordate de către președintele raionului dl Vasile Maxim: restabilirea sistemului de irigare și instalarea sistemului antigrindină.

Referitor la sistemul de irigare dl președinte a informat că problema este discutată de mai mult timp, în scopul rezolvării căreia au fost întreprinse măsuri concrete: au fost organizate mai multe întruniri cu agenții economici din teritoriu și reprezentanții serviciilor de resort; prin urmare, a fost fondată Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) ,,Kîzîl,,; în proces de elaborare este proiectul Reconstrucția Sistemului de Irigație ,,Masivul Căușeni,, (de către SRL ,,Consulting AQUA Group,,), în adresa autorităților centrale au fost expediate mai multe adresări, inclusiv și discuții directe. Însă, de-a lungul timpului, după cum a menționat dl președinte, s-au simțit impedimente în rezolvarea problemei anume din partea organelor centrale. Căci până în ziua de azi nu este soluționată problema transmiterii sistemului de irigare din raionul Ștefan Vodă din proprietatea statului către Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) ,,Kîzîl,,. Mai mult ca atât, a fost permisă distrugerea și vânzarea acestuia.

– O altă problemă majoră pentru raion este necesitatea funcționării sistemului antigrindină. Și la acest capitol au fost întreprinse măsuri concrete, dispunem de schema de amplasare a șase stații antigrindină, din anul 2019 am realizat nenumărate întruniri cu responsabilii la nivel de republică, am expediat nenumărate scrisori…Cu regret, problema rămâne deschisă, a menționat dl Maxim.

La cele abordate, dl Ministru Viorel Gherciu a informat că în timpul de față specialiștii Ministerului Agriculturii și Indrustriei Alimentare se preocupă de elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agrar. Unul dintre obiectivele Strategiei este reabilitarea sistemului de irigare pe lângă dezvoltarea și promovarea culturilor la nivel înalt, dezvoltarea piețelor de desfacere, promovarea produselor autohtone etc.

La fel, Vladimir Bolea a informat despre elaborarea la inițiativa Parlamentului a Strategiei de renovare a sistemului de irigare în republică (din cele 88 sisteme existente renovate fiind doar 10).

-Rămâne de a identifica resursele financiare pentru reabilitarea sistemului de irigare. Aceasta ar deschide un potențail pentru dezvoltarea culturilor de nivel înalt inclusiv, ce asigură mai mare randament. În acest sens, au fost duse negocieri cu IFAD, care ar acorda un sprijin financiar, cu Banca Europeană de Investiții, sperăm că vor fi alocări și din bugetul de stat…Susținere financiară pentru renovarea sistemului de irigare se va acorda după principiul ,,Primul venit – primul servit,, și primordial se va acorda Asociațiilor Consumatorilor de Apă, ceia ce déjà este realizat în raionul Ștefan Vodă și e salutabil, a menționat dl Bolea.

Referitor la sistemul antigrindină, s-a informat că problema dată este în proces de cercetare din punct de vedere al eficienței, având în vedere că există câteva forme de sisteme antigrindină.

O altă chestiune abordată de primar s-a referit la proiectele înaintate către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).  Problema constă în faptul că, unele primării au fost selectate pentru susținere financiară a proiectelor înaintate, însă finanțarea a fost stopată.  La care, a fost primit răspuns că, în acest sens, s-a reușit a majora fondul de investiții cu 435 mln. lei și proiectele câștigătoare vor fi  sprijinite financiar la finele anului curent sau în anul viitor.

De către cei prezenți au fost inițiate subiectele referitor la:

  • reabilitarea și întreținerea drumurilor, la care s-a informat că în acest scop la nivel de stat a fost creat Fondul de dezvoltare rurală pentru anul 2022;
  • politica statului în dezvoltarea energiei regenerabile. În acest scop, în Parlament au fost depuse două proiecte de legi, care presupun nu doar dezvoltarea și utilizarea energiei regenerabile, dar și crearea locurilor de muncă, readucerea respectului pentru profesiile muncitorești, cât și crearea condițiilor în comun pentru atragerea specialiștilor, inclusiv modificarea cadrului legal în acest sens, instruirea specialiștilor în domeniu, respecitv forțe de muncă aplicabile și în altă parte, decât agricultură;
  • necesitatea dezvoltării sectorului zootehnic, susținută de reprezentanții administrațiilor publice de nivel local, cât și central. La aceasta, dl ministru a informat despre obiectivul axării pe susținerea și dezvoltarea fermelor de familie;
  • un subiect de valoare, prezentând la zi interesul sporit pentru întreaga regiune,  se referă la contrucția hidrocentralelor în regiunea Cuciurgan. La care, oficialii au informat că, la moment nu este nici măcar proiect pentru obiectivele discutate, poziția Guvernului Republicii Moldova fiind categoric împotrivă. Totodată, întru formarea unei atitudini obiective referitor la construcția hidrocentralelor (părerile experților fiind dispersate: ucrainenii susținând doar beneficii; partea Moldovei criticând și evidențiind factorii negativi), au fost atrași experți de rang European, care urmează să se expună vis-à-vis de subiect.

Concomitent s-a discutat despre necesitatea axării pe învățământul dual, sporirii numărul de specialiști și, totodată tendința creării condițiilor pentru atragerea specialiștilor plecați din țară; îmbunătățirii infrastructurii; elaborării și realizării politicilor de dezvoltare a satelor/comunelor în conlucrare cu administrațiile publice locale. Or, poziția guvernării se axează pe reabilitarea localităților rurale, problemele satelor poziționându-se prioritar în agenda de dezvoltare a țării.