Agricultură și Alimentație Noutăți

Problema irigației la ordinea de zi

     La 05.02.2021 în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă conducerea raionului a organizat întrunirea cu reprezentanții Agenției Proprietăți Publice, Agenția ,,Apele Moldovei,, și Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigație ,,Cîzîl,, (AUAI ,,Cîzîl,,)  la care a fost discutată cea mai stringentă problemă a sectorului agrar raional, ce ține de transmiterea în comodat a sistemului centralizat de irigare Căușeni (SCI) către Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigație ,,Cîzîl,,.

     Chestiunea în cauză este abordată de mai mult timp. Însă, cu regret, în pofida multiplelor dialogări cu factorii de decizie, situația a rămas neschimbată. În legătură cu aceasta, în cadrul ședinței au fost expuse impedimentele care, la părerea celor prezenți, sunt intenționate în scopul tergiversării procesului de transmitere și continuării devastării bunurilor rămase.

     Dl Vasile Bumacov, membrul Comisiei speciale pentru elaborarea Programului Național de Irigare a terenurilor agricole prezent la întrunire,  în discursul său a menționat că, situația creată la Ștefan Vodă privind sistemul centralizat de irigare este una foarte dificilă și a asigurat, că se va implica în măsura posibilităților în soluționarea cît mai urgent a acesteia.

     În final, către APP și Agenția Apele Moldovei a fost înaintată cererea cu solicitarea în termen de 10 zile a unui răspuns concret în vederea transmiterii bunurilor către AUAI ,,Cîzîl,,.

                                                                                                                                                            Valentina BARBEI, vicepreședintele raionului