Comunicate Noutăți

Problema irigării deschisă

 La 6 octombrie conducerea raionului a luat parte la ședința de lucru a membrilor Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) ,,Kîzîl,, cu autorul proiectului: Reconstrucția Sistemului de Irigație ,,Masivul Căușeni,, (SRL ,,Consulting AQUA Group,,) dl Penicov Mihail.

 În cadrul ședinței au fost discutate problemele identificate pe parcursul proiectării. Au fost examinate mai multe variante pentru a motiva potențialii beneficiari de a contribui financiar mai operativ la etapa de proiectare.

  Dl Ion Belotcaci, administratorul AUAI ,,Kîzîl,, a invocat obiecțiile membrilor AUAI în privința prețului exagerat al proiectului și posibilității eșalonării în timp a achitărilor.

  Întru evitarea erorilor a fost efectuată ieșirea pe teren, unde a fost selectat și verificat traseul rețelelor pe segmentul  or.Ștefan Vodă – s.Volintiri.

  Pentru a asigura continuitatea proiectului au fost asumate angajamente, inclusiv: eliberarea Certificatului de Urbanism din partea Consiliului raional, plata pentru Evaluarea Impactului Asupra Mediului din partea AUAI, cât și contribuția financiară a fiecărui membru în contul curent al Asociației.

 Președintele raionului dl Vasile Maxim a menționat că, contribuția Consiliulu raional alocată reabilității sistemului de irigație e un îndemn în adresa agenților economici  din domeniul agrar al raionului de a conștientiza că problema irigării e primordială pentru o agricultură durabilă.

                                                   Valentina Barbei, vicepreședintele raionului