Noutăți

Prin informare spre combaterea traficului de ființe umane

În cadrul Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” Direcția asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă a realizat o serie de activități întru sensibilizare a cetățenilor. Scopul activităților a fost informarea publicului larg despre riscurile și pericolele la care sunt expuse victimele și prezumatele victime ale traficului de ființe umane. Au fost organizate astfel de campanii de sensibilizare a populației în satele Olănești, Antonești, Ștefănești și Slobozia.

Membrii echipei multidisciplinare comunitare din s. Olănești au organizat o masă rotundă cu elevii claselor a IX-XII-a, unde au discutat despre traficiul de ființe umane. De menționat punctul forte a mesei rotunde: fiecare elev și-a expus părerea proprie față de acest fenomen social folosind cunoștințele acumulate în urma acestei activități.

Coordonatorul echipei multidisciplinare comunitare din s. Antonești a sensibilizat elevii claselor VI-IX-a, profesorii precum și adulții din comunitate prin desfășurarea unei acțiuni de informare cu tematica: „Traficul de ființe umane este o formă de sclavie într-o lume vulnerabilă”.

Deasemenea în s. Ștefănești a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Traficul de ființe umane în viziunea copilului”cu participarea elevilor claselor a IX-a și familiilor social vulnerabile, supuse violenței din localitate care se află în vizorul asistentului social.

În gimnaziu din s. Slobozia s-a desfășurat o campanie de acțiuni cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. Asistentul social a adus la cunoștința elevilor ce este traficul de ființe umane și tipurile de exploatare, cine poate fi victimă și cum te poți proteja de a nu fi victimă a traficului. Au fost aduse exemple și analizate circumstanțele care au determinat victemele să cadă prada traficanților.

Lipsa de informare și de conștiintizare a problemei ce ține trafic de ființe umane, credulitatea execesivă a cetățenilor, mai ales a tinerilor din familiile social vulnerabile, în traficanți care le promit sare și mare pot avea cele mai grave consecințe. Pe parcursul „Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane” asistenții sociali, membrii echipelor multifuncționale, alți actori comunitari au depus eforturi susținute pentru a informa corect și convingător, în primul rând, generația tânără despre toate particularitățile acestui fenomen negativ pentru a preveni traficul.

Aurica CEBOTARI, sef, direcția asistență sociașă și protecția familiei