Noutăți

Prin educația mediatică – învățăm democrația

„Libertatea, prosperitatea și dezvoltarea sunt valori umane fundamentale. Ele pot fi realizate numai de către cetățeni competenți, bine informați și apți să-și exercite drepturile lor democratice și să joace un rol activ în societate”. (Manifestul UNESCO pentru biblioteci)

Recent, în urma concursului anunțat de IREX Europe și Internews, a fost selectat un grup-țintă – 17 bibliotecari din republică, pentru participare la seminarul de instruire a formatorilor „Educație mediatică pentru bibliotecari.” Printre fericiții câștigători se regăsește și subsemnata acestui articol. Training-ul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea presei independente și a Educației Mediatice în R. Moldova”. Actualul flux enorm informațional-media impune oricărei persoane necesitatea de a avea competențe specifice pentru a se orienta, „cu ochi critici de a analiza” și percepe știrile. Astfel, unul din obiectivele evenimentului în cauză a fost cultivarea gândirii critice și dezvoltarea simțului responsabilității sociale și civice . Motto-ul „Citește, analizează, gândește critic” a ghidat și motivat participanții la implicare activă. Agenda celor trei zile de instruire mediatică a bibliotecarilor a fost bine structurată în sesiuni tematice. Caracterul preponderent practic al activităților a sporit eficiența învățării interactive. Cunoașterea mijloacelor și funcțiilor mass-media a constituit de facto ABC-ul media. Principiile corectitudinii și factorii comunicării media – un subiect pentru cursanți pe cât de nou, pe atât și de captivant. A urmat inițierea în structura știrii, evaluarea corectă a știrilor, analiza impactului știrilor false. A incitat interesul sesiunea cu tema „Fenomenul dezinformării și manipulării media”. S-au discutat principiile etice și rolul jurnalistului în promovarea valorilor democratice. S-a menționat importanța accesului cetățenilor la informații și știri veridice, de calitate, acest fapt constituind cvintesența consolidării democrației în statul de drept. Un moment inedit a fost și prezentarea unui produs editorial autohton – manualul pentru clasele VII-VIII „Educație pentru media”, coautor fiind moderatoarea trainingul-ui respectiv, dna Natalia Grîu, expert media. Este un suport didactico-metodic, care include un vast arsenal de metode, forme și strategii de lucru „în pâinea” educației media. Au impresionat exemplele elocvente despre rolul imaginii în transmiterea mesajului.

De menționat, că suportul logistic a fost asigurat de doamnele Daniela Galai, coordonator de program IREX Europe și Oxana Iuteș, vicedirector la Internews în Republica Moldova. În final, domnul Ion Dabija, asistent de program Interniws, a concluzionat: „Bibliotecarii, în rol de formatori ai opiniei publice locale, dețin potențial intelectual și sunt mereu cointeresați de creșterea profesională. Ei au fost selectați pentru a învăța și promova în comunități educația mediatică – un deziderat al timpului”. Toți participanții la instruire, în chestionarele de evaluare, au notat faptul că esențial și-au îmbunătățit misiunea de consumatori, educatori și creatori de produse media de calitate. Sunt determinați de a acționa în localitățile natale ca ambasadori ai conceptului în devenire „jurnalismul civic”.

Zinaida PÎNZARI, specialist-coordonator la DGE Ștefan Vodă