Noutăți

Prin conlucrare eficientă spre atingerea scopului comun

La 25 iunie curent, a fost convocată ședința comună a conducerii raionului și primarilor localităților cu participarea șefilor direcțiilor și instituțiilor  de menire socială. Pe prim plan a ordinii de zi a fost pusă chestiunea cu privire la eventualele inundări în lunca Nistrului. Președintele raionului, dl Vasile Maxim,  a informat prezența despre ședința Comisiei pentru situații excepționale care a avut loc recent,  hotărârea căreia  va fi expediată în toate primăriile. Despre pericolul posibil de revărsarea râului Nistru după mărimea volumului deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 2050 m3/s și consecințele nefaste a viiturii a vorbit dl Oleg Topor, șeful secției situații excepționale (vezi publicația „Pregătire din timp pentru eventualele inundații”).

Dl Vladislav Cociu, președintele Asociației primarilor din raionul Ștefan Vodă, a adus la cunoștință că subiectul în cauză a fost discutat la ședința asociației și primarii localităților din zona de stepă sunt solidari cu vecinii aflați în pericol și, la necesitate, vor acorda ajutor în forțe umane sau de ordin material, cum s-a făcut și în anul 2008.

Dna Larisa Voloh, primar de Palanca, a informat conducerea raionului despre o fisură în digul ridicat în anul trecut care poate ceda sub presiunea apei. În context, președintele raionului a informat că reprezentanții Agenției „Apele Moldovei” împreună cu reprezentanții IGSU republicană vor inspecta starea digurilor, se vor întreprinde măsuri necesare pentru întărirea barajelor.

La ședință a fost abordată sesizarea Asociației primarilor adresată Consiliului raional vizavi de adoptarea deciziei cu privire la Programul de reparație și întreținere a drumurilor locale care, după părerea asociației, a fost luată în mod netransparent, fără consultarea cu primarii. La acest subiect și-au expus părerile dl Vladislav Cociu, dna Ersilia Qatrawi, primar de Ștefănești, dna Larisa Voloh, primar de Palanca, dl Valeriu Tabunșcic, primar de Căplani. Primarii au optat pentru conlucrare, lucru în echipă, fără a lua în seamă culorile politice, astfel autoritățile publice locale de nivelul I și II să nu fie pe diferite părți ai baricadei deoarece au scopul comun de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Orice decizie a autorităților trebuie să fie transparentă, mai ales când este vorba de repartizarea banilor publici, au susținut primarii. Președintele raionului a explicat că este vorba despre drumurile locale care se află la balanța Consiliului raional, proiectul de decizie în cauză a fost publicat pe site-ul Consiliului raional fiind respectat principiul de transparență și oricine ar fi putut să intervină pentru a propune modificări în acest document care, înainte de adoptare, a fost consultat de consilieri în comisii de specialitate.

Repartizarea surselor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional, prioritizarea problemelor selectate spre finanțare, la fel, trebuiesc consultate cu APL de nivelul II, au susținut primarii.

De menționat, a fost un dialog deschis, fiecare având posibilitate să-și expună punctul său de vedere asupra unor probleme, să numească lucrurile pe nume pentru a evita repetarea lor în viitor.

Despre calitatea nesatisfăcătoare a unor acte administrative emise de consiliile locale și contestate de oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a vorbit dna Aliona Muntean, șefa secției administrație publică, explicând lucrul acesta prin lipsa conlucrării cu secretarii consiliilor locale. Dl Cociu a propus să fie preluată practica din trecut când secretarii consiliilor locale au fost școlarizați pe diferite probleme de către specialiști ai Consiliului raional. Propunerea a fost apreciată pozitiv și acceptată, mai ales că instruirea poate fi făcută on-line.

Dna Raisa Burduja a informat primarii despre documentele care vizează redeschiderea grădinițelor de copii. Primarii au pus multe întrebări, au numit problemele cu care se vor confrunta dacă aceste proiecte care, după părerea lor, sunt rupte de realitate vor fi aprobate. Președintele raionului a propus de a sesiza, în scris, din numele Asociației primarilor și a Consiliului raional, organele abilitate despre toate problemele puse în discuție la această întrunire. Până la decizia finală în fața APL de nivelul I stă sarcina de a pregăti grădinițele spre funcționare.

Dna Aurica Cebotari, șefa Direcției generale asistența socială și protecția familiei, a vorbit despre oportunitățile oferite locuitorilor raionului aflați în dificultate de serviciile sociale sprijin familial și suportul monetar. Totodată, dna Cebotari s-a adresat la primari cu o solicitare de a verifica mai profund și obiectiv dosarele solicitanților la comisia multidisciplinară locală. În context, dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului și președintele comisiilor raionale de repartizare surselor financiare din aceste servicii, a menționat că dosarele la nivel local sunt examinate superficial, astfel se acordă bani pentru procurarea lemnelor de foc celor care primesc compensații de la stat pentru perioada rece a anului, sau pentru reparație la baie se cere gresie cu prețul exagerat de 190 de lei metrul pătrat, deși există prețuri mai mici, deoarece nu este vorba despre reparație de lux, ci de asigurarea condițiilor normale de trai.

Primarii au cerut cu insistență să fie schimbate regulamentele de acordare a ajutoarelor din partea statului, este nevoie de lichidat clasa celor „nevoiași” care s-au deprins să trăiască pe seama ajutoarelor și nu vor să muncească deși pot face acest lucru. Mai mult, deseori ajutoarele adresate copiilor sunt folosite în alte scopuri antisociale cum ar fi procurarea băuturilor alcoolice etc. Dna Cebotari a explicat că în cauzele depistate de abuz din partea beneficiarilor ajutoarele sunt sistate. Se cere un control mai strict din partea asistenților sociali și APL în privința folosirii ajutoarelor după destinație.

Despre diferite oportunități de accesa surse financiare prin proiecte investiționale a vorbit dl Sergiu Moloman, șeful Direcției economie și atragerea investițiilor, îndemnând primarii să fie mai activi în elaborarea proiectelor și aplicarea lor spre finanțare.

La finele ședinței a fost pusă în discuție informația cu privire la situația epidemiologică cu COVID-19 prezentată de către dna Lidia Luchianov, specialistul Centului d sănătate publică Ștefan Vodă. Situația complicată rămâne a fi în s. Copceac, unde aproape zilnic sunt confirmate cazuri noi de infectare. Dl Vasile Țînțari, primar de Copceac, a informat că pe perioada de o lună a fost interzisă activitatea pieții în sat, se vor lua și alte măsuri necesare pentru combaterea virusului.

Prin concluzie, ședința comună a fost una deschisă și constructivă, sau pus unele puncte pe „i”, s-au luat unele decizii menite să schimbe spre bine conlucrarea dintre APL de nivelul I și II.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”