Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Primăriile Copceac și Răscăieți vor beneficia de granturi prin intermediul Programului guvernamental „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”

42 de autorități publice locale vor beneficia în anul 2023 de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”. Decizia a fost luată de către Comitetul de evaluare și supraveghere a proiectelor în cadrul Programului respectiv.

Proiectele selectate urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2023 și vizează domenii precum amenajarea zonelor de odihnă și a terenurilor de sport; eficiență energetică, reparația drumurilor și a căilor pietonale; renovarea și reabilitarea clădirilor publice; construcția, extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă; dezvoltarea turismului local; protecția mediului, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural al localității.

Finanțarea proiectelor se efectuează în baza aportului comun al diasporei, Guvernului, autorităților publice locale (APL), donatorilor și a altor parteneri de dezvoltare. În calitate de partener al Programului, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Fondul de consiliere în politici”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică si Dezvoltare (BMZ) va oferi suport financiar prin intermediul Alianţei pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile, unui număr de 11 proiecte în domeniul eficientei energetice. Guvernul Republicii Moldova a alocat pentru ediția curentă 10 milioane de lei.

Programul „DAR 1+3” este implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora și are obiectivul principal de a valorifica potențialul uman și financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova. Până la etapa actuală, peste 100 de autorități publice locale au beneficiat de oportunitățile acestui Program.

Este îmbucurător faptul, că în lista proiectelor acceptate pentru finanțare nerambursabilă pentru anul 2023 sunt înscrise și 2 autorități ale administrației publice locale din raionul Ștefan Vodă, și anume:

Primăria Copceac cu proiectul comunitar „Împreună, pentru o viață mai activă și o comunitate mai puternică” și

Primăria Răscăieți cu proiectul comunitar „Dezvoltarea zonei de agrement prin amenajarea unui teren sportiv”.

Reamintim, că apelul pentru depunerea dosarelor la Programul «DAR 1+3» s-a desfășurat în perioada 22 februarie – 22 martie 2023, conform cerințelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.801/2018.

În context, administrația raionului Ștefan Vodă adresează sincere felicitări APL-urilor și comunităților de băștinași din localitățile nominalizate pentru efortul comun depus prin atragerea capitalului uman și financiar atât de «acasă», cât și cel din diasporă, în scopul dezvoltării durabile a comunității de baștină.

                                                                                  Direcția economie și atragerea investițiilor