Noutăți

Prima ședință FLSSP din anul 2017

La finele lui ianuarie a avut loc ședința Consiliului de administrație al fondului local de susținere socială a populației Ștefan Vodă, membrii comisiei examinând patru chestiuni din ordinea de zi.

A fost luată decizia cu privire la acordarea subvențiilor pentru alimentarea cu prânzuri calde a persoanelor socialmente vulnerabile la cantinele de ajutor social din or. Ștefan Vodă și s. Cioburciu. Pentru luna ianuarie curent s-a alocat câte 4000 de lei pentru fiecare cantina în parte, în total 8000 lei, menționând că unii beneficiari vor fi deserviți cu prânzuri calde la domiciliu din motiv că sunt imobilizați.

Conform petițiilor parvenite de la instanțele ierarhic superioare, din Fondul local de susținere socială a populației au fost acordate ajutoare materiale  la 11 persoane socialmente vulnerabile în sumă de 15.400 lei, i s-a refuzat doar la o singură persoana din motiv că nu face parte din familie socialmente vulnerabilă și venitul familiei depășește stipulările Regulamentului.

Conform Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului Republican de susținere socială a populației și modului de încasare a plăților suplimentare în aceste fonduri aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1083 din 26 octombrie 2000 și deciziei Consiliului raional Ștefan Vodă din 13 noiembrie 2003, ajutorul material se acordă familiilor și persoanelor socialmente vulnerabile cu o situație extrem de dificilă. La ședința din luna ianuarie 2017 au fost examinate 27 de cereri unice în sumă de 28.400 lei. Direcția executivă FLSSP și-a expus părerea despre fiecare solicitant de ajutor material pentru tratament și procurarea produselor alimentare, propunând totodată și sumele ajutoarelor materiale. De asemenea, pe marginea cazurilor discutate și-au expus părerile toți membrii comisiei, astfel au fost stabilite sumele ajutoarelor materiale pentru solicitanți.

Maia OSIPOV, DASPF