Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Prima ședință din anul 2021 a Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă

     În cadrul primei sale ședințe din anul 2021, ce a avut loc la 5 februarie curent, Comisia privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă a examinat avizul emis de către Agenția Națională Transport Auto (ANTA) ca răspuns la adresarea Președintelui raionului Ștefan Vodă vizând propunerea de modificare a Programului de transport rutier raional Ștefan Vodă prin întroducerea unor servicii regulate (curse) noi Căplani 06.15, 7.00 – Olănești 8.00, 12.30 (zi de circulație – duminica). Este necesar de notat, că cererea respectivă a parvenit din partea S.R.L. «RIVAN-TUR.CAN» și a fost adusă la cunoștința membrilor comisiei la data de 16 decembrie 2020.

     Președintele comisiei dna Valentina Barbei a informat membrii comisiei, că adresarea conducerii raionului a fost examinată de către grupul de lucru responsabil din cadrul ANTA, iar avizul emis de autoritatea administrativă nominalizată este unul de respingere, deoarece propunerea respectivă nu întrunește prevederile art. 36 al Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, rezumatul prevederilor normative ale căruia prescrie, că programul de transport rutier se elaborează în baza principiilor de legătură ale curselor între localitățile rurale spre centre raionale/localități urbane.

     Având în vedere avizul de respingere pentru deschiderea curselor suplimentare pe ruta menționată, Comisia a recomandat operatorului de transport rutier să examineze și să propună spre aprobare alte soluții pentru deschiderea serviciilor pentru transportul rutier de persoane din localitățile raionului, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

                                                                                                                                                              Secretarul comisiei raionale, Moloman Sergiu