Noutăți

Prima ședință de lucru a început cu surprize

Prima ședință de lucru în anul 2020 cu participarea aparatului președintelui raionului, conducătorilor direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional, serviciilor desconcentrate în teritoriu s-a desfășurat la 13 ianuarie curent. Întrunirea a avut un debut frumos: cu prilejul sărbătorii Sfântului Vasile o ceată de colindători din gimnaziul Slobozia au urat președintelui raionului, dlui Vasile Maxim, și celor prezenți în sala de ședință un an bun cu multe realizări impunătoare, sănătate și bunăstare.

Președintele raionului a felicitat-o pe dna Lidia Matveev, șefa serviciului arhivă, cu frumosul jubileu, decernând Diploma de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț.

Dl Maxim s-a referit la sarcinile care stau în fața conducerii raionului și tuturor angajaților, punctând că sarcina principală este grija de oameni. În această ordine de idei, președintele raionului a atras atenția conducătorilor asupra calității alimentării bolnavilor la spitalul raional, beneficiarilor centrelor sociale, elevilor și copiilor la grădinițe. Sunt planificate vizitele conducerii în localitățile raionului pentru a cunoaște situația reală în teritoriu. În toate subdiviziunile în ianuarie-februarie vor avea loc ședințe de dare de seamă, conform graficului.

Despre situația în domeniu de activitate au raportat dna Aurica Cebotari, șefa DGASPF, dna Raisa Burduja, șefa DGE, dl Anatol Balanețchi, director IMSP Spitalul raional, dna Matroana Arșer, director centrului de sănătate Olănești, dl Oleg Topor, șeful secției situații excepționale, dra Adelina Barbăneagră, administratorul Incubatorului de Afaceri, dl Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție și alții.