Noutăți

Prima întrunire conducerii raionului cu primarii localităților

La inițiativa conducerii raionului, la 13 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința lărgită de lucru la care au participat primarii localităților, șefii direcțiilor, conducătorii instituțiilor și serviciilor raionale.

Întâi de toate președintele raionului, dl Vasile Maxim,a felicitat primarii investiți, cu  sprijinul cetățenilor în funcție, care au multe așteptări de la aleșii săi, apoi a prezentat  vicepreședinții raionului – dna Valentina Barbei și dl Vladimir Baligari. S-au prezentat  și primarii, 12 din 23 fiind aleși în această funcție pentru prima dată.

– O să aveți toată susținerea noastră, a conducerii raionului și a funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional, deoarece administrația publică locală de nivelul I și II are aceleași obiective: de a asigura și a spori dezvoltarea socio-economică și culturală a raionului, prin urmare de a ridica nivelul de trai a cetățenilor,  a accentuat președintele raionului.

Au vorbit despre diferite aspecte ale activității solicitând sprijinul  administrației  publice locale de nivelul I și mizând pe o conlucrare fructuoasă mai mulți conducători prezenți în sală. Astfel, dna Ina Caliman, șefa Direcției generale finanțe, a subliniat că sarcina principală la moment este aprobarea bugetului raional și bugetelor locale, este necesar de verificat situația cu finanțarea reparației drumurilor, deoarece sursele bănești  alocate în 2019 nu trec pe anul viitor.

Dl Maxim a informat prezența că cea mai mare întreprindere de furnizare a energiei electrice, Î.C.S. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, și-a schimbat  imaginea cu noua marcă și denumire „Premier Energy”. În context, președintele raionului l-a prezentat pe dl Mihai Ghidei în raza responsabilității căruia se află și raionul Ștefan Vodă. Dl Ghidei a vorbit despre lucrările programate în raion, investițiile fiind de 6,5 mln lei. Dumnealui s-a referit și la cerințele companiei față de consumători pentru a evita toate pericolele legate de folosirea energiei electrice. În caz de necesitate, consumătorii pot apela la numărul 431111 pentru a primi ajutor, a anunțat dl Ghidei.

Dna Mariana Haret, directorul IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă, a mulțumit primarilor din mandatul trecut pentru susținere și conlucrare, exprimând convingerea că se vor stabili relații bune cu toți aleșii poporului din raion. Două probleme majore – donarea de sânge și  tuberculoză – sunt greu de soluționat fără sprijinul puterii locale, a atras atenția dna Haret.

Dna Aliona Muntean, șefa secției administrație publică, și-a arătat disponibilitatea de a acorda ajutorul metodic și practic necesar tuturor primăriilor.

Șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, dna Valentina Uța a informat primarii localităților că și în sfera culturii  problema cadrelor este stringentă, astfel la nivel local este necesar de creat condiții pentru a ținea la lucru angajații din acest domeniu.

  Dl Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, a prezentat o analiză succintă a situației criminogene în raion. Dumnealui a explicat necesitatea de a instala videocamere în localitățile raionului, cu ajutorul lor deja au fost descoperite unele infracțiuni. Atitudinea corectă a polițiștilor față de populație este foarte importantă pentru IP, a punctat dl Trofimov și a rugat să fie  informat despre orice încălcare în acest sens pentru a lua măsuri de rigoare.

 Șeful SSP din cadrul IP dl Andrei Poloboc a vorbit despre poliția comunitară, proiectele implementate, de conlucrarea cu APL și societatea civilă.    Mai mult, fiecare primar a primit un set de documente cu privire la cadrul legislativ din  domeniul securității publice.

La finele ședinței toți primarii au fost invitați la 23 decembrie la manifestările consacrate împlinirii a 55 de ani de la data fondării raionului Ștefan Vodă.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”