Relații funciare și cadastru

Prezentarea proiectului de mediu finanţat de PNUD Moldova

La data de 10 februarie 2016 în incinta Consiliului raional Ştefan Vodă s-a desfășurat şedinţa de lucru la care au participat angajații ai diferitor direcții, reprezentanții ocoalelor silvice, Inspectoratului ecologic şi întreprinderilor cointeresate din raionul Ştefan Vodă. în cadrul ședinței a fost prezentat proiectul „Integrarea priorităţilor de conservare biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova” finanţat de PNUD. Dl Alexandru Rotaru, manager de proiect, PNUD Moldova, a informat despre scopurile și obiectivele proiectului nominalizat. Managerul de proiect Land Support System SRL (LSS) dna Diana Şercanean a prezentat echipa de experţi şi a descris experienţa de lucru a companiei Land Support System SRL şi a adus la cunoştinţă originea proiectului, denumirea, etapele, direcţiile supuse analizei şi graficul realizării a proiectului. În cadrul proiectului sunt incluse:

  • Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului raionului Ştefan Vodă (PART).
  • Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) în s. Copceac şi s. Talmaza.
  • Elaborarea planurilor de gestionare a păşunilor pe o suprafaţă de 1364 ha, inclusiv în s. Copceac – 504 ha şi în s. Talmaza – 860 ha, în baza căruia vor fi restabilite 50 ha de pajişti.
  • Elaborarea proiectului amenajamentelor silvice pe o suprafaţă de 435 ha, inclusiv în s. Copceac – 106 ha păduri şi 76 ha perdele forestiere şi în s. Copceac – 208 ha păduri şi 45 ha perdele forestiere.
  • Elaborarea Ghidului turistic al raionului Ştefan Vodă.

Etapele proiectului sunt următoare: analiza situaţiei existente, elaborarea strategiei de dezvoltare, plan de priorităţi în investiţii.

Prin dispoziţia preşedintelui raionului Ştefan Vodă va fi creat grupul de lucru în cadrul proiectului din specialiştii Consiliului raional şi instituţiilor subordonate.

Iurie DERIUGHIN, șef al serviciului relații funciare și cadastru