Noutăți

Prezentarea de carte ce a încununat munca profesională

Recent, cu mare interes am dat curs invitaţiei de a participa la o întâlnire a celor mai activi cititori în BPO Ştefan Vodă cu autorul cărţii “Unul din trei”- dl Petru Bulai. Autorul în viziunea mea, este un nume de referinţă în domeniul culturii din raion,un adevărat “cavaler al romanţei”.Iar prin faptul scoaterii de sub tipar a acestei „antologii a suferinţelor” s-a manifestat pe deplin ca o personalitate cu poziţie civică de o veritabilă verticalitate .

Iniţiatoarea acestei activităţi literare a fost dna Valentina Răilean, bibliotecar, oficiul sala de lectură. Această modestă doamnă a consacrat lucrului cu cartea și oamenii iubitori de lectură, practic, toată viaţa, 43 de ani bătuţi pe muchia breslei bibliotecare. Un merit incontestabil al dnei Valentina Railean este faptul, că a reuşit să motiveze şi încadreze la participare activă în discuţii şi prezentări de comunicări tematice pe marginea celor lectorate, persoane care într-un fel ori altul au nişte tangenţe cu evenimentele descrise în cartea nominalizată. Elevii din IPLT „Ştefan Vodă”: Nicoleta Palanciuc, cl. IX, Gurulea Dumitriţa, cl. VI, Ghidirim Maia şi Tudorean Daniel din cl.XI, Habravan Veronica şi Prisac Valeria din cl. XII, ghidaţi şi îndrumaţi de profesoarele de limbă şi literatură română dle Galina Onofrei şi Spatari Tatiana au recitat versuri la temă şi au venit cu comunicări în baza celor citite. Cei prezenţi mult au apreciat emotivitatea şi corectitudinea mesajelor. În discuţii cu amintiri şi meditaţii profunde s-au inclus dl Anatol Cîrnu, dle Maria Creciun şi Elena Corniţel. Fără excepţie toţi vorbitorii profund l-au emoţionat pe d-nul Petru Bulai, care odată în plus imaginar a parcurs calea vieţii sale şi paşii scrierii acestei cărţi. După propria mărturisire a dnei Răilean, această activitate desfăşurată în comun cu oameni dragi şi activi utilizatori ai serviciilor de bibliotecă, metaforic “a încununat” munca dumisale profesională, acum ferm hotărâtă să se retragă la odihna binemeritată. În numele tuturor colegelor de breaslă şi a cititorilor urăm dnei Valentina Răilean multă sănătate, să rămână activă şi cointeresată de carte şi bibliotecă oriunde s-ar afla.

Zinaida PÎNZARI, metodist DGE