Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Prevenirea și răspunsul în cazurile de violență în bază de gen

La data de 13-14 septembrie 2021 a fost desfășurat seminar de instruire cu o durată de 10 ore, având la bază tematica „Prevenirea și răspunsul în cazurile de violență în bază de gen”.
Parte a proiectului „Împuternicirea actorilor comunitari în scopul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen în Moldova”, finanțat în cadrul Programului de granturi mici IMPULS, implementat de Centrul de Drept al Femeilor, cu suportul financiar al Suediei.
La instruire au participat 22 de asistenți sociali comunitari, șef serviciu asistență comunitară, 3 specialiști din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei, 1 reprezentant al Inspectoratului de poliție și un specialist al IMSP Centrul de sănătate or. Ștefan Vodă.
În cadrul instruirii a fost abordată terminologia violenței în bază de gen, forme de violență, norme de gen, masculinitate și violență. Astfel, a fost prezentată cauza și consecințele, ciclul violenței, prevenirea, consimțământul, violența online.
S-a pus accent pe convențiile internaționale și practica altor state în materie de prevenție și răspuns VBG. S-a discutat atât despre securitatea internă, cât și externă, Legislația națională, Instrucțiunile sectoriale, conlucrarea interdisciplinară.
Participanții seminarului de instruire au avut ocazia să recapituleze Strategia Națională privind prevenirea și Combaterea violenței față de femei și Planul de acțiuni 2018-2022. Au fost aplicate în metodă de exercițiu Instucțiunile privind intervenția structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familiei, Conlucrarea interdisciplinară.

Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei