Noutăți

Prestarea serviciilor medico-sociale gratuite continuă

Centrul medico-social „Maria Magdalena” care activează în or. Ștefan Vodă de la finele anului 2015 a fost înființat în cadrul proiectului „Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, în partea de sud a Republicii Moldova, 2015-2017”. Acest proiect a fost finanțat de către Agenția Cehă de Dezvoltare prin programul „Cooperare Cehă de Dezvoltare” și implementat de Asociația Obștească HOMECARE în colaborare cu Caritas Republica Cehia. În context, un rol important îi revine conducerii raionului care a acceptat acest serviciu, prin urmare în ședința din 17 septembrie 2015 Consiliul raional a adoptat decizia nr. 6/12 „Cu privire la inițierea și desfășurarea proiectului de funcționare a Centrului medico-social de îngrijiri la domiciliu”. În decizia CR a fost stipulat că de la 1 ianuarie 2018 acest centru va fi transmis în subordinea IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă” conform prevederilor Memorandumului de înțelegere încheiat între Caritas Republica Cehă și Consiliul raional Ștefan Vodă.

La 16 octombrie curent, reprezentanții Asociației Obștești HOMECARE și dna Tamara Adașan, directorul asociației, au transmis, prin proces-verbal, toate bunurile care aparțin centrului „Maria Magdalena”, inclusiv automobilul de serviciu, la balanța Consiliului raional. Prin decizia CR acest patrimoniu va fi transmis IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă”.

Beneficiarii centrului „Maria Magdalena” sunt foarte mulțumiți atât de serviciile medico-sociale acordate în incinta centrului, cât și la domiciliu, de atitudinea amabilă și grijulie a personalului. Nu în zădar beneficiarii iau dat centrului propria denumire „Mariana Margareta”, după numele asistentelor medicale care le prestează serviciile. Totodată oamenii, auzind diferite zvonuri, sunt îngrijorați de soarta acestui centru.

Pentru informare: dna Tamara Adașan, directorul Asociației Obștești HOMECARE, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, au confirmat cu certitudine că centrul va continua să activeze, acordând persoanelor vârstnice servicii medico-sociale gratuite indiferent de faptul de cine va fi gestionat, deoarece unul din obiectivele majore ale proiectului implementat este îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice nevoiașe din or. Ștefan Vodă și localitățile din vecinătate. Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, Consiliul raional, în pofida poverii financiare care cade și pe bugetul raional, susțin dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale, mai ales celor adresate persoanelor defavorizate. Spre regret, în această categorie intră majoritatea pensionarilor care nu-și pot permite luxul de a achita serviciile socio-medicale sau să urmeze un tratament costisitor.

Pentru a beneficia de serviciile centrului „Maria Magdalena” este necesar de avut îndreptarea medicului de familie cu indicarea procedurilor necesare beneficiarului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”