Agricultură și Alimentație Noutăți

Preocupările fermierilor – diversificarea hranei pentru animale

Fermierii au început producerea silozului de porumd în condițiile fermei mijlocii de taurine din s.Volintiri.

Silozul ca un furaj suculent este bine cunoscut și apreciat de fermierii cu un șeptel mare de taurine. În aceste ferme porumbul în  formă de siloz și masă verde este ”regele furajelor” care la rând cu ”regina ”- lucerna formează baza rațiilor pentru taurine. Alimentația taurinelor în condițiile fermelor mici (5-10 vaci) are mai multe particularități una din care la moment, constitue insuficiența sau lipsa totală în rații a unui așa furaj suculent ca silozul de porumb. Însă, în pofida insuficienței mecanizmelor corespunzătoare (combină, tocator, tractor șinele), a capacităților de păstrare a furajului și nu în ultimul rând cunoștințelor reduse privind tehnologiile de preparare și utilizare eficientă a silozului în rațiile animalilor în condițiile fermelor mici și mijlocii de taurine și ovine, în anul curent se practică producerea silozului ca nutreț pentru animale.

Fermierul Ion Costin din s.Volintiri (Ștefan Vodă) efectuază lucrări practice în vederea conservării masei de porumb prin însilozare, a plantelor de porumb afectate de secetă pe o suprafață  a 81 ha, care porumbul sa vestejit înainte de termen și nu au dovedit să atingă faza optimă de dezvoltare de coacere în ceară a grăunțelor. În condițiile fermei de taurine cu șeptelul de 83 de capete, dl Costin este convins că avantajul însilozării este stimularea producției de lapte (aproape cu 500 kg pe lactație și mai mult în comparație cu rațiile animalilor în condițiile fermelor mici și mijlocii de taurine și ovine,

Fermierul efectuază lucrări practice în vederea conservării masei de porumb prin însilozare, a plantelor de porumb afectate de secetă pe o suprafață  a 81 ha, care porumbul sa vestejit înainte de termen și nu au dovedit să atingă faza optimă de dezvoltare de coacere în ceară a grăunțelor. În condițiile fermei de taurine cu șeptelul de 83 de capete, Costin Ion este convins că avantajul însilozării este stimularea producției de lapte (aproape cu 500 kg pe lactație și mai mult în comparație cu rațiile fără siloz).

Grigore Coban, specialist principal, DAA