Noutăți

Premise pentru buna desfășurare a ședinței Consiliului raional

Conform Regulamentului Consiliului raional Ștefan Vodă, toate chestiunile de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului raional prealabil sunt examinate de consilieri în comisiile consultative de specialitate. Ședințele comisiilor sunt publice.

Prima ședință ordinară a Consiliului raional din anul 2016 va avea loc la data de 25 februarie. La 22 februarie a avut loc ședința comisiei pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport. La această ședință pe lângă nouă consilieri raionali, membri ai comisiei, au participat conducerea executivă a raionului – dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vasile Gherman și dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședinții raionului, dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor și instituțiilor publice. Fiecare conducător a raportat despre activitatea direcției sau instituției în 2015 și a răspuns la întrebările consilierilor.

Pregătirea calitativă a notelor informative, altor materiale necesare, proiectelor de decizii în stricta conformitate cu buchea legii, organizarea ședințelor comisiilor consultative de specialitate cu avizarea proiectelor sunt premise a bunei desfășurări a ședinței Consiliului raional. Eforturile depuse de dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, pentru pregătirea ședinței, sporesc eficiența acestui for legislativ de nivel raional.

Întru respectarea transparenței în activitatea Consiliului raional dispoziția președintelui raionului despre desfășurarea ședinței, proiectele de decizii au fost publicate pe pagina web al Consiliului raional. Fiecare cetățean are posibilitatea să-și expună părerea sau să facă propuneri accesând categoria „Petiții online” din rubrica „Informații publice”.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”DSC00211