Anunțuri Noutăți Posturi Vacante

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție

În conformitate cu punctul 46 lit.a) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, se anunţă prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist superior în cadrul direcției administrație publică, Aparatul președintelui raionului până la data de 23 ianuarie 2023, ora 17:00 .

Condiţiile de participare la concurs sunt publicate pe pagina web a Cnsiliului raional Ștefan Vodă pe data de 28 noiembrie 2022: https://stefan-voda.md/consiliul-raional-stefan-voda-anunta-concurs-repetat-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-directiei-administratie-publica-aparatul-presedintelui-raionului/