Anunțuri Noutăți

Prelungirea termenului de depunere a actelor privind participare la concurs

Prelungirea termenului

de depunere a actelor privind participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor Ștefan Vodă

În conformitate cu punctul 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009, se anunţă prelungirea termenului de depunere a actelor privind participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcțieieconomie și atragerea investițiilor Ștefan Vodă cu încă 15 (cincisprezece) zile, începând cu data de 04.08.2020 până pe data de 19 august 2020, ora 1700

Condiţiile de participare la concurs suntexpuse/publicate pe pagina WEB a Consiliului rational Ştefan Vodă – https://stefan-voda.md/ (Accesați rubrica „Informații publice” – Posturi vacante, din data de 13 iulie 2020).