Agricultură și Alimentație Noutăți

Pregătirea terenului agricol – preocuparea fermierilor la zi

   Solul reprezintă principalul mijloc de producţie în agricultură, care este nereproductiv şi inextensibil, deaceea acesta trebuie gospodărit cu mare grijă, asigurarea maximei sale rodnicii constituind preocuparea de bază a fiecărei ţări, a tuturor specialiştilor din domeniu. La această etapă importantă se află la moment toți agricultorii raionului Ștefan Vodă, timpul fiind favorabil pentru lucrările  în cauză. Realizarea cea mai eficientă a pregătirii solului, presupune ca cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol să cunoască etapele și tehnicile de lucru, iar folosirea raţională a resurselor (timp, tehnică ș.a.), va permite obținerea unor recolte mari, sigure şi stabile în orice condiţii de climă. De aceea lucrările în câmp se efectuiază cu mare atenție și sârguință.

   Ridicarea stării de fertilitate a solurilor a fost impusă de cerinţele de sporire a producţiei agricole. Conservarea şi menţinerea fertilităţii naturale a solurilor a fost şi este susţinută şi promovată de către cercetători şi specialişti, având în vedere actualele cerinţe privind dezvoltarea unei agriculturi durabile.

   Toate aceste proceduri sunt foarte bine cunoscute de către agricultorii noștri și se respectă cu strictețe. Efortul fermierilor de a pregăti solul pentru un nou an agricol este înlesnit de folosirea unor utilaje performante. Pentru pregatirea solului sunt necesare tractoare dotate cu plug și discuri, care se pot utilize atunci când solul capătă un grad optim de umiditate. De asemenea, foarte utilă este și grapa, care are rolul de a marunți și nivela solul, acoperind canalele prin care apa s-ar putea evapora. Este bine ca toate aceste etape să aibă loc toamna tocmai pentru că, efectuate primavara, ele ar avea drept consecință uscarea pământului, având în vedere că provoacă pierderi mari de apă.

   În agricultură toate aceste etape, își au timpul potrivit și perioada potrivită, iar de către fermieri sunt respectate și îndeplinite cu strictețe, ceea ce duce la rezultate îmbucurătoare.

Diana Rusu, șef direcție agricultură și alimentație