Noutăți

Pregătirea către noul an de studii, monitorizată

Comisia pentru monitorizarea pregătirii instituțiilor de învățământ către noul an de studii 2017-2018, instituită prin dispoziția președintelui raionului nr. 100-a din 07 iulie 2017, în perioada 15-18 august curent s-a deplasat, conform graficului stabilit, în toate instituțiile de învățământ unde a evaluat nivelul de pregătire către noul an școlar.

În componența comisiei au făcut parte Vasile Gherman, vicepreședintele raionului și președintele comisiei, Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, Victor Sînchetru, președintele consiliului raional al sindicatului din învățământ, Ion Dubcovețchi, medic igienist de la Centrul de sănătate publică, Roșca Alexandru, specialistul Direcției siguranța alimentelor, Alexandru Cociug, inspector Inspecției teritoriale a muncii Căușei, Sergiu Gârjeu, specialist superior al serviciului apărării împotriva incendiilor, Vlad Bulgari, inspector al inspecției energetice teritoriale Căușeni. Astfel, au fost inspectate cele mai importante aspecte de pregătire și funcționare ale instituțiilor de învățământ. După cum s-a exprimat președintele comisiei, 2017 a fost „anul ușilor și ferestrelor”, deoarece ele au fost schimbate în mai multe gimnazii și licee. Cele mai multe investiții au fost făcute în liceul „Ștefan Vodă” din centrul raional și „B.P.Hașdeu” din s. Olănești. Totalurile concursului de pregătire și premierea, tradițional, se vor face în cadrul consemnării sărbătorii profesionale Ziua pedagogului.

În procesul de pregătire către noul an școlar au fost valorificate 11791 mii lei, dintre care 6326 mii lei a alocat Consiliul raional, 2135 mii – instituțiile de învățământ, 2800 mii în formă de grant din partea României și Japoniei, APL de nivelul I a contribuit cu 104 mii lei, 279 mii – din sponsorizări, 174 mii lei – ajutorul benevol din partea părinților etc. Din suma totală aproximativ 2 mln lei au mers pentru diferite procurări necesare pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, restul – pentru reparații capitale și curente.

Deși baza materială a instituțiilor se schimbă spre bine din an în an, încă sunt necesare investiții impunătoare pentru a le aduce la nivelul cerințelor contemporane, a concluzionat Vasile Gherman, președintele comisiei.