Noutăți

Pregătire din timp pentru eventualele inundații

 La data de 25 iunie curent, a avut loc ședința Comisiei situații excepționale a raionului Ștefan Vodă. În debutul ședinței dl Vasile Maxim, președintele raionului și președintele comisiei, a explicat că ședința a fost convocată în legătură cu avertizarea hidrologică emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind prognozarea creșterii nivelului de apă în bazinul râului Nistru, izolat cu ieșirea apei în luncă și subinundarea zonelor aferente.

Mai detaliat la acest subiect a vorbit dl Oleg Topor, șeful secției situații excepționale Ștefan Vodă. Dumnealui a atenționat membrii comisiei că situația poate fi mult mai gravă nu numai în comparație cu anul trecut când a existat pericolul de inundare a satelor Crocmaz, Tudora și Palanca, dar și cu anul 2008 când apele Nistrului s-au revărsat în toată zona aferentă râului din raion aducând pagube enorme economiei și localnicilor a opt sate. (Dacă în 2008 debitul apei a fost de 3100 m. cub/s timp de 3 ore, atunci în anul curent se așteaptă 4000 m. cub/s pe timp mai îndelungat.) Astfel, este necesar de a depune eforturi susținute pentru a fi pregătiți spre diferite intervenții, după necesitate. Urgent, în fiecare sat din lunca Nistrului se vor convoca comisiile pentru situații excepționale, se vor organiza punctele locale de dirijare, se vor desemna a câte o persoană responsabilă pentru a informa punctul raional de dirijare despre creșterea nivelului de apă și rezervă la dig. Locuitorii satelor trebuie să fie informați despre posibilul pericol de inundație ca să se pregătească din timp pentru evacuare. Dl Topor a vorbit despre toate măsurile necesare de întreprins care au fost stipulate în Hotărârea Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă. Mai există o problemă care prezintă pericol: este vorba de o navă abandonată în stare deplorabilă în regiunea s. Olănești. Nava cu dimensiuni 20 m pe 90 m și cu înălțimea unui bloc cu patru etaje prezintă un pericol atât pentru mediu, navigabilitate, cât și pentru siguranța cetățenilor din regiune. În context, președintelui Comisiei situații excepționale Olănești se pune în sarcină ancorarea suplementară a navei cu cabluri de forță. Totodată SSE Ștefan Vodă va interveni în adresa „Termoelectrica” SA cu solicitarea de a evacua și transporta produsele petroliere din interiorul navei.

Dl Vasile Maxim a menționat că conducerea raionului se va deplasa în toate satele din lunca Nistrului pentru a examina situația și a acorda ajutorul necesar autorităților publice locale.

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

A RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ

Hotărâre nr. ____ din 25 iunie 2020 

În legătură cu decizia Agenţiei Resurselor de Apă din Ucraina de a mări volumul deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc (râul Nistru) până la 2050 m3/s, de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat a fost emisă avertizarea hidrologică privind prognozarea creşterii nivelului apei în bazinul râului Nistru, izolat cu ieşirea apei în luncă şi subinundarea zonelor aferente.

În vederea eficientizării acţiunilor de pregătire şi răspuns către eventualele inundaţii, Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Ştefan Vodă

HOTĂRĂŞTE:

 1. Preşedinţii Comisiilor pentru situaţii excepţionale a localităţilor Talmaza, Cioburciu, Răscăieţi, Purcari, Olăneşti, Crocmaz, Tudora, Palanca vor:
 • convoca în cel mai restrâns termen şedinţele comisiilor pentru situaţii excepţionale în vederea stabilirii capacităţii de reacţie şi răspuns la eventualele inundaţii provocate de ridicarea nivelului apei în râul Nistru;
 • stabili disponibilul de forţe şi mijloace în teritoriul deservit: tractoare cu remorci, autocamioane, buldozere, excavatoare, basculante, saci, lopeţi, cele mai apropiate locuri de extragere a argilei, nisipului;
 • crea rezerve de carburanţi, lubrifianţi pentru tehnica implicată în întărirea digului;
 • identifica surse materiale, precum şi locurile pentru alimentare a persoanelor implicate în consolidarea digului;
 • informa populaţia din zonele posibilelor inundaţii, privind pericolul producerii inundaţiilor;
 • identifica locurile posibile de evacuare şi adăpostire a persoanelor din zonele de inundaţii şi bunurilor materiale a acestora;
 • stabili sectoarele de dig vulnerabile şi neîntârziat vor demara măsurile de consolidare, înălţare a digului;
 • desemna persoanele responsabile privind fluxul informaţional cu SSE Ştefan Vodă.

În cazul întâmpinării impedimentelor în cadrul măsurilor specificate supra, neîntârziat vor solicita ajutorul necesar de la autorităţile competente.

 1. Secţia situaţii excepţionale Ştefan Vodă va organiza activitatea Punctului teritorial de dirijare al Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ştefan Vodă, în scopul acumulării informaţiilor privind pericolul sau consecinţele inundaţiilor şi transmiterea ei în Centrul de Dirijare în Situaţii Excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, conform regimului stabilit.
  • Va acorda suportul necesar preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale a localităţilor din zonele posibilelor inundaţii.
  • În caz de necesitate va interveni cu propriile forţe şi mijloace în scopul prevenirii producerii inundaţiilor;
 2. Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă” va asigura permanent fluxul informaţional privind evoluţia nivelului apei în râul Nistru, rezerva digului.
 3. În cazul revărsării râului Nistru şi producerea inundaţiilor:
 • preşedinţii Comisiilor pentru situaţii excepţionale a localităţilor Talmaza, Cioburciu, Răscăieţi, Purcari, Olăneşti, Crocmaz, Tudora, Palanca vor asigura:

evacuarea şi adăpostirea persoanelor, bunurilor materiale, animalelor domestice;

hrana persoanelor evacuate;

suportul necesar organelor competente în procesul lucrărilor de căutare/salvare, restabilire a digului.

 • Secţia situaţii excepţionale Ştefan Vodă va:

Întreprinde după necesitate lucrări de căutare/salvare în zona inundaţiilor;

contribui la restabilirea, consolidarea digului;

 • Inspectoratul de Poliţie Ştefan Vodă va:

asigura paza locuinţelor şi bunurilor materiale din zona inundaţiei;

acorda suportul necesar conform domeniilor de competenţă.

 • Direcţia regională Est va:

contribui la acumularea informației privind evoluţia nivelului râului Nistru;

asigura suportul logistic în cazul necesităţii monitorizării, evaluării de pe apă a stării digului;

 • Direcția construcție, gospodărie comunală și drumuri Ștefan Vodă, S.A. „Drumuri Căuşeni” district Ştefan Vodă în comun cu alte instituții din raion vor identifica și acorda forţe şi mijloace necesare pentru restabilirea, consolidarea digului.
 1. În scopul evitării unei eventuale poluări ecologice de la nava WOLF, ancorată în apropiere de satul Olăneşti, se pune în sarcina:
 • preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a satului Olăneşti organizarea întării suplimentare a navei cu cabluri de forţă;
 • Secţiei situaţii excepţionale Ştefan Vodă a interveni în adresa „Termoelectrica” S.A. cu solicitarea de a evacua şi transporta produsele petroliere din interiorul navei WOLF.

Vasile MAXIM, Preşedinte al raionului Ştefan Vodă,

Preşedinte al Comisiei pentru situaţii

excepţionale a raionului Ştefan Vodă