Noutăți

Povara vieții puțin mai ușoară…

Membrii Consiliului raional de administraţie al fondului local în ședința din 22 iunie au examinat cinci chestiuni.

Președintele Consiliului, dl Vasile Gherman, a informat că la solicitarea membrilor Consiliului au fost examinate suplementar listele copiilor selectați în cinci localități pentru acordarea ajutorului material cu ocazia Zilei Internaționale a copiilor. Au fost depistate unele scăpări care au fost corectate.

Au fost alocate subvențiile lunare pentru alimentarea cu prânzuri calde cantinelor de ajutor social din or. Ștefan Vodă și s. Cioburciu.

Către comemorarea a 76 de ani de la primul val al deportărilor în masă au fost acordate ajutoarele materiale a câte 700 lei foștilor deportați și deținuților politici, 101 la număr.

A avut loc și o discuție plăcută care a adus zâmbete pe fețele membrilor Consiliului – acordarea ajutorului material (5000 lei) locuitoarei s. Talmaza, dnei Vasilisa Cotelnic care au atins vârsta de 103 ani.

Membrii Consiliului au examinat petițiile parvenite de la instanțiile ierarhic superioare, 7 la număr, și 23 cereri unice. De data aceasta ajutorul material a fost acordat tuturor solicitanților, deoarece toate documentele prezentate au fost în regulă.

Pentru informare: cererile cetățenilor cu privire la ajutorul material adresate președintelui raionului nu vor fi acceptate fără avizul comisiei obștești care activează pe lângă primăria localității.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”