Noutăți

„Poliția în stradă” – o abordare nouă în activitatea poliției

Începând cu luna iunie 2017  şi până la 11 august curent, angajaţii Inspectoratului de poliţie Ştefan Vodă, potrivit conceptului aprobat „Poliţia în stradă”, au realizat măsuri de sensibilizare şi informare cu scopul de a îmbunătăţi dialogul cu cetățenii și a schimba abordarea tradițională în prestarea serviciilor polițienești. Activităţile derulate au fost axate pe dialogul între membrii societăţii şi poliţie având drept scop instruirea cetăţenilor în vederea prevenirii furturilor din avutul proprietarului, îndeosebi a sustragerilor din apartamente/locuinţe şi din automobile, lăsate pe timp de noapte şi/sau fără supraveghere. În acelaşi context, societatea civilă a fost avertizată asupra neadmiterii cazurilor de creştere a plantelor cu conţinut narcotic, antreprenorii şi comercianţii fiind avertizaţi asupra răspunderii ce se impune în caz de comerţ stradal sau în locuri neautorizate. În vederea sporirii climatului de siguranţă şi asigurării unui dialog continuu cu victimele atentatelor criminale sau unor incidente, de către ofiţerii de urmărire penală au fost susţinute discuţii şi aduse explicaţii cu detalii despre mersul urmăririi penale părţilor vătămate.

Au fost vizitate Sectoare de Vecinătate, s-a purtat un dialog cu  liderii şi membrii sectoarelor asupra situaţiei criminogene cu scopul  evidenţierii problemelor existente cu care se confruntă zi de zi cetățenii. Membrii sectoarelor de supraveghere au fost instruiţi asupra modului de reacţionare în diverse cazuri suspecte sau care ar pune în pericol siguranţa personala sau a celor din jur. O deosebită atenţie a fost acordată modului de supraveghere a gospodăriilor unde proprietarii, temporar, sunt plecaţi de acasă.

În vederea promovării măsurilor proactive, cu caracter de prevenire individuală, angajații IP Ștefan Vodă a vizitat, la domiciliu, familii în situație de risc, au discutat cu membrii familiilor pentru a identifica problemele cu care se confruntă, oferindu-le informații utile privind serviciile abilitate care pot să le ofere suport și sprijin în susținerea lor. Au fost vizitați agresorii familiali şi minorii delicvenţi aflaţi în vizorul poliţiei. Posesori ai armelor de foc au fost preveniţi asupra corectării comportamentului deviant precum şi asupra respectării normelor legale şi a celor de conduită cu membrii de familie şi în societate.

Prin activităţile realizate şi mesajul adus societăţii de către poliţişti a fost asigurat dialogul cu cetăţenii în vederea stabilirii problemelor cu care se confruntă, precum şi înaintării recomandărilor pentru prevenirea diverselor atentate.

Astfel, conceptul „Poliția în stradă” este o abordare nouă în activitatea poliției, mizând pe accesibilitatea la servicii polițienești calificate în localitate, excluderea stereotipului că cetățeanul este cel care trebuie să vină la poliție pentru a beneficia de oportunitatea sesizării unor probleme de interes social cu care se confruntă, precum și identificarea soluțiilor ce vor aduce gradul de siguranță în comunitate.