Noutăți

Poliția comunitară pentru o societate mai sigură

Astăzi, 11 septembrie curent, angajaţii Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, au desfășurat o  întrunire cu liderii sectoarelor „Supraveghere de Vecinătate” din raionul Ștefan Vodă.

În cadrul evenimentului au fost remarcate realizările proiectului „Supraveghere de Vecinătate” și importanța acestuia pentru comunitate.

Totodată, liderii au fost familiarizați cu situația criminogenă din sectoarele deservite și fenomenele infracționale cu înaintarea recomandărilor Poliției în vederea prevenirii cazurilor de victimizare.

La capitolul dat s-a accentuat necesitatea intensificării activităţilor de prevenire și relevare a fenomenului infracțional, totodată solicitându-se aportul cetățenilor și APL în acest sens.

În semn de recunoștință la finele întrunirilor, liderilor sectoarelor le-au fost înmânate diplome de onoare „Pentru implicare activă și continuă în cadrul proiectului „Supraveghere de Vecinătate”.

Pentru informare: la moment în raionul Ștefan Vodă sunt constituite, inaugurate și activează 90 de sectoare de vecinătate cu 905 membri: în SP nr. 2 Olănești – 30 sectoare de vecinătate cu 316 membri; SP nr. Ștefan Vodă – 17 sectoare cu 197 membri; SP nr. Talmaza – 16 sectoare cu 197 membri; SP nr. 5 Copceac – 27 de sectoare cu 195 de membri.