Noutăți Propuneri de proiecte

PNUD oferă Granturi Mici în cadrul Programului de Susținere a Măsurilor de Promovare a Încrederii

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare anunță lansarea Concursului de Granturi Mici în cadrul Programului de Susținere a Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM).

Entități eligibile de a participa: La concurs sunt invitați să participe ONG-uri de sine stătător, sau ONG-uri ce reprezintă parteneriate trans-riverane. Fiecare propunere de proiect va avea ca scop promovarea cooperării și contactelor  dintre oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru a consolida încrederea în rândul populației.

Domeniile prioritare: Propunerile de proiect trebuie să abordeze necesitățile specifice și problemele locale prin intermediul colaborării între cele două maluri în șapte domenii:

  • educație,
  • mediu înconjurător,
  • cultură,
  • sport,
  • asistență medicală,
  • dezvoltare comunitară
  • antreprenoriat social.

Prin intermediul acestui concurs se planifică selectarea a până la 13 proiecte. 

Detaliile referitor la procesul de depunere a dosarelor pot fi găsite în Ghidul aplicantului accesând link-ul http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1637/ , unde puteți găsi și Formularul de aplicare în format MS Word.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiect este  24 noiembrie  2017, 14.00 ora locală.

Propunerile de proiect cu mențiunea “SCBM/Concursul de Granturi Mici/ SGP-2017/II  pot fi prezentate direct la oficiul Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chişinău, MD-2012 sau transmise prin poștă la aceeași adresă. De asemenea acestea pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică : tenders-Moldova@undp.org cu mențiunea “SCBM/Concursul de Granturi Mici/ SGP-2017/II 

Dosarele expediate prin fax vor fi respinse, iar dosarele incomplete nu vor fi examinate.

În cazul când depuneți cererea prin e-mail vă atenționăm că aceasta nu trebuie să depășească 5 MB, în caz contrar mesajul nu va fi recepționat. Dosarele mai mari de 5 MB urmează a fi împărțite în mai multe mesaje având în ‚Subiect’ specificația “partea x din y”. Toate aplicațiile electronice vor fi confirmate printr-un email automat de la adresa tenders-Moldova@undp.orgÎn cazul în care nu primiți confirmarea electronică, rugăm să contactați Registry Office UNDP Moldova (Biroul de Înregistrare PNUD) la numărul de telefon                373 22 22 00 45. Ofertele recepționate după data limită nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare vă rugam să contactați: Daria Mandziuc, Coordonator proiect Dezvoltare Comunitară  la adresa daria.mandziuc@undp.orgб sau la numărul de telefon 022-839874.

Pentru mai multe informații privind procesul de aplicare la concurs studiați cu atenție ghidul aplicantului.

Documentele necesare pentru aplicare în limbile română, engleză și rusă le puteți descărca accesând link-urile de mai jos:

Letter of invitation to EoI 17/01637 
Application Form (in English)
Application guidelines (in english)
Formular de aplicare (în română)
Ghidul aplicantului (în română)
Руководство для заявителей (на русском)
Форма заявки (на русском)